1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Expos årsrapport om ”den rasideologiska miljön”

Rasmedvetnas medier, kampsport och kommande valarbete skrämmer den antivita stiftelsen.

Den vänsterextrema antivita underrättelsetjänsten Expo har ägnat närmare sex månader åt att färdigställa sin årsrapport för 2021, vilken med hänvisning till innevarande valår även rymmer en prognos för 2022. Ordvalet i den känns till stor del igen från tidigare rapporter från Säpo och Expo. På stiftelsens hemsida presenteras en sammanfattning av en årsrapport som beskriver ett steg tillbaka och många steg framåt för vad som benämns ”den rasideologiska miljön” – där Nordiska motståndsrörelsen uppenbarligen anses spela en mycket central roll, med tanke på hur ofta organisationens namn nämns.

I sammanfattningens inledning hävdas att antalet dokumenterade aktiviteter inom denna miljö under 2021 minskade ”för tredje året i rad”. Här förklaras att medan ”de högerextremas” aktivitet på gator och torg minskade något förra året, så ökade istället verksamheten på nyhetssajter, i poddar samt inom kampsport. För den kommande perioden fram till riksdagsvalet i september utfärdas en varning för febril ”rasideologisk” aktivitet i valrörelsen.

Den växande ”högerextrema medieproduktionen” utmålas i rapporten som ett allvarligt samhällshot, vilket måste avvärjas. Ett varnande finger höjs för vad ”miljön” kan förväntas ställa till med under valåret -22. ”Rasideologerna” kommer nämligen enligt Expo inför valet i höst att ”spä på rasism”, ”sprida desinformation” och ”bedriva aggressiva kampanjer”.

Färre aktiviteter

Enligt Expos statistik minskade antalet dokumenterade ”rasideologiskt motiverade aktiviteter” under förra året från 2041 till 1482 – en minskning med 27 procent och den lägsta noteringen sedan 2008, jublar man. Orsakerna till denna utveckling kan enligt Expo förklaras vara:

 • Dominerande Nordiska motståndsrörelsen lider, påstår man, av ”fortsatta interna splittringar”.
 • Andra grupperingar har inte samma fokus på utåtriktad aktivism som ”NMR”.
 • Ett ”generationsglapp” föreligger, enligt vilket unga i högre grad än äldre lockas av ”digitala högerextrema gemenskaper” – där ”terrordåd och politiskt våld” dessvärre glorifieras.

Här kan för Nordiska motståndsrörelsens del kommenteras att det vi kallar basaktivism, det vill säga till exempel flygbladsutdelning till brevlådor och klistermärkesuppsättning med efterföljande kamprapporter under föregående år medvetet hölls tillbaka till förmån för storskaliga, innovativa och verkligt framåtskridande aktioner. Tittar man närmare på frekvensen av denna typ av aktioner under 2021, så finner man att det genomfördes runt 50% fler sådana under 2021 än under 2020. Vidare var Motståndsrörelsens aktivister också inblandade i det autonoma nationella projektet Stolt vit ungdom. Någon intern splittring känns inte till.

En av många spektakulära aktioner från 2021, en repelleringsaktion 1 maj i Helsingborg.

Kampsportsklubbar och medier

Expo ser ett orosmoln i ett växande fokus på kampsportsträning inom den så kallade rasideologiska miljön. ”Renodlade högerextrema kampsportsklubbar” växer, menar man, fort fram enligt ett internationellt mönster. ”Den internationella extremhögern” har under det senaste decenniet i tilltagande grad börjat ägna sig åt MMA, förklaras det. Proffs inom denna disciplin uttrycker enligt Expo allt oftare ”högerextrema sympatier” och ”högerextrema organisationer arrangerar tävlingar”. Nu, varnar man, har denna utveckling på allvar tagit fart i Sverige.

”Den högerextrema medieproduktionen” ökade kraftigt under förra året, förklarar Expo utan att presentera någon övergripande och detaljerad statistik härför. ”Unga väljer att söka sig till digitala gemenskaper” kommenterar man. Enligt Expo spenderade ”den rasideologiska miljön” under 2021 mycken energi på att ”komma runt IT-bolagens insatser för att få bort den mest flagranta extremismen från sina plattformar”. Men vad än värre är, har man, betonas det, även i växande utsträckning börjat nyttja alternativa plattformar och har också byggt egna. Antalet ”högerextrema podcasts” ökade enligt Expo ”lavinartat” under 2021 – från 6 till 38 enligt stiftelsens siffror.

I sammanhanget kan konstateras att Motståndsrörelsen förra året tydligare fokuserade på kampsportsträning än tidigare och presenterade även ett nytt inslag på Organisationsdagarna: en boxningstävling. Den nya kampsportspodden Bellum bildades av organisationens medlemmar och slog igenom.

Motståndsrörelsens samarbetspartner Nordisk Radio driver för närvarande 10 fullt ut aktiva podcasts med regelbundna sändningar, varav två är engelskspråkiga och en norskspråkig. Ytterligare 6 poddar är etablerade, men för närvarande inte regelbundet aktiva.

Det är också i samband med behandlingen av temat ”medier” som rapportens författare kommer in på förra årets ”pandemi”. Här drar man slutsatsen att protesterna mot vaccinpass kom att ”utgöra en ny rekryteringsyta för den rasideologiska miljön” samt för ”radikaliserade delar av konspirationistiska miljön” – med det hotande resultatet att delar av den senare miljön ”flöt samman” med delar av den förra.

”Rasideologer” och ”konspirationister” tillsammans i tusental.

Lögner och hets under valrörelsen”

Årets Expo-rapport för det föregående året 2021 innefattar även en prognos för valåret -22. ”Flera högerextrema partier” skriver Expo, ”satsar” inför årets val på ”att vinna mandat”. Och här, varnar man, kommer antalet aktiviteter att öka – en eskalering som förutspås förpesta valrörelsen med:

 • ”desinformation”
 • ”grova rasistiska utspel”
 • ”aggressiva kampanjer mot politiska motståndare”
 • ”anklagelser om valfusk”
 • samt – ”i värsta fall” – ”politiskt våld från extremhögerns aktörer och sympatisörer”

Ja Expo, den stundande valrörelsen ser spännande ut. Nordiska motståndsrörelsen ser med glädje tillbaka på den förra, då vi utnyttjade ett unikt tillfälle att:

 • utveckla vår mötesstruktur
 • utbilda nya talare
 • normalisera organisationen
 • få massiv uppmärksamhet
 • slå rekord i aktivism
 • konkretisera vår realpolitik
 • knyta ovärderliga kontakter
 • avslöja det rådande samhällssystemet
Valkamp 2018 i Ludvika.

Rasideologiskt och konspirationsteoretiskt motiverat våld

2021 kännetecknades enligt Expo (internationellt får vi anta att man menar) av en ”trend med skoldåd” där gärningsmännen ”intresserat sig för” samt ”refererat till” företeelser som ”högerextrem ideologi och högerextrema terrordåd”. Expo anser att ”en modell” härvid upprättats, som riskerar generera uppföljare. Man påstår att många med en bakgrund i ”högerextrema organisationer” har ”samlat på sig vapen” och ”lagt upp planer för våldsdåd”.

Den rasideologiska miljöns ”minskade förmåga att organisera sina anhängare”, resonerar man, kompenseras av icke organiserade individer som självständigt planerar ”drastiska åtgärder” påhejade av organiserade rasideologer. På liknande sätt, argumenterar Expo, har det inom ”den konspirationsteoretiska miljön” (man avser här uppenbarligen dem som är kritiska mot företeelser som vaccinpass och rådande pandemi-narrativ) utvecklats en retorik där ”hämnd krävs” och ”ansvariga ska ställas till svars” – något som enligt Expo hotar motivera icke-organiserade individer att ”begå våldsdåd”.

Sammanfattning: En utveckling som oroar Expo

Sammanfattningsvis ser Expo i sin årsrapport för föregående år och prognos för resten av innevarande år en av Nordiska motståndsrörelsen tydligt dominerad ”rasideologisk miljö” som gjort och gör stora landvinningar på en rad olika områden, men tycks träda tillbaka något på ett. Den ”rasideologiska miljön” har enligt Expo också delvis smält samman med ”den konspirationsteoretiska” och kan i och med detta samla fler folk än någonsin tidigare.

Titel:Expos årsrapport om ”den rasideologiska miljön” Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-05-24 Uppdaterad:2022-10-26

Läs också: