1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Militär disciplin

Jacob Vullum erbjuder i den här artikeln ett viktigt verktyg till självförbättring för att växa som människa och aktivist.

Disciplin är praktiken av självkontroll och tron på sig själv för att veta att man kan nå sina mål, även när det inte verkar möjligt.

Efter fem år som medlem i Motståndsrörelsen, och på senare tid som nästeschef och nu rikschef, har jag lärt mig att många män och kvinnor som söker sig till denna organisation kanske har insett några mycket viktiga sanningar om politik och världen i allmänhet, de inser nödvändigheten av en nationalsocialistisk revolution, men de är ändå märkta av det sjuka döende samhället och bär med sig lågt självförtroende, passivitet och brist på disciplin.

Vissa människor tror att disciplin resulterar i stelhet eller oflexibilitet, men så är inte nödvändigtvis fallet. Disciplin anpassad till uppgiften resulterar i ordning och följer en uppsättning regler eller en plan för ett resultat som är förutbestämt. Disciplinerade människor är villiga att offra sig för att nå sina mål, eftersom de vet vikten av deras kamp både för folkets framtid i ett fritt Norden och för deras egna personliga skull.

Disciplin är lika med frihet

Disciplin kan verka som en börda, men i verkligheten kan det befria människor från att vara kontrollerade av sina begär. Disciplin ger möjligheten att träna upp sig på de uppgifter för kampen och för sig själv, som ger önskat resultat.

Min egen historia är full med gupp på vägen och jag har varit i många återvändsgränder och blivit vilseledd av mycket eskapism tidigare, men jag skaffade mig självdisciplinen att ändra mitt beteende.

Självdisciplin är förmågan att kontrollera våra tankar, känslor och beteende. Det kan läras med tillräckligt med tid och dedikation, om man är fast besluten att göra det – men det krävs övning för att bemästra. Inget som är enkelt är värt att göra och det finns en anledning till att så många människor kämpar med självdisciplin. När det görs rätt är fördelarna enorma – nedan finns några exempel:

1. Självdisciplin ökar sannolikheten för rationellt beslutsfattande – man undviker att agera förhastat och fatta fel beslut.
2. Självdisciplin hjälper dig att uppfylla de åtaganden och löften som du gör till dig själv och dina kamrater.
3. Självdisciplin bryter dåliga eller ohälsosamma vanor.
4. Självdisciplin hjälper dig att undvika prokrastinering och ökar produktiviteten privat eller i Motståndsrörelsen.
5. Självdisciplin förbättrar din förmåga att fokusera och vara närvarande när du tillbringar tid med kampen, familjen, arbetar eller studerar.

Ordning och lydnad

Militär disciplin definieras som ordning och lydnad bland militär personal. Det är relaterat till soldaters snabba och villiga lyhördhet inför krav och förståelse för efterlevnad av direktiv.

Termen militär disciplin kan avskräcka folk då det finns en aspekt av rigiditet och styrka förknippad med det. Genom att anamma mentaliteten hos dem som använder militär disciplin och anpassa den till din egen livsstil, kan du skörda frukterna, samtidigt som du kan njuta av flexibilitet.

Militär disciplin kan tillämpas på många aspekter av livet. Det kan hjälpa dig att bli mer organiserad, hålla koll på dina mål och nå framgång. Militärlivet är inte för alla, men det finns några saker man kan lära sig av denna livsstil, som kan föra ens mål närmare. Man lär sig att hantera sin tid och hålla fokus på uppgiften. Man kommer också att ha en ansvarskänsla och en förståelse för att vara disciplinerad och följa order.

För mig personligen drevs mina tidigare felsteg och min eskapism av en avsky för det sjuka samhället och dess obegripliga agerande i förhållande till prioriteringar, makt, ras och välfärd, men med militär disciplin rättade jag till min kurs och skaffade mig en tydlig vision och en moral som driver mig idag, så att jag med stolthet kan kämpa mot det, som drev mig ur kurs till att börja med.

Man kan introducera militär disciplin i vardagen genom att dela upp vägen dit i steg:

Identifiera var dina brister ligger och beskriv de mål du skulle vilja uppnå: Om du till exempel är ny i Motståndsrörelsen och inte har en aktivistisk personlighet eller fysik ännu, skriv ned det och beskriv hur framgång skulle se ut för dig, som att hålla dig till en kostplan, träna och lära dig att tänka som en djärv aktivist. Du kanske också vill överväga andra aspekter av ditt liv som heder, fysisk kondition, punktlighet, ärlighet, tapperhet och etikett.

Visualisera ditt mål: Att ha mål och beskriva dina brister är bara början – vilka är dina objektiva nyckelresultat? Var vill du vara om x antal månader? Till exempel vill du kanske springa 2,6 km på 12 minuter, eller ha modet till att delta i offentlig aktivism, eller så kanske du vill vara gruppchef. Hur ser den perfekta aktivisten ut? Vilka egenskaper har en bra chef? Fundera över det. Försök att se det framför dig.

Börja smått: Nu när du vet vart du är på väg och hur det kommer att se ut när du kommer dit är det dags att du börjar sträva mot ditt mål. Om du gapar efter för mycket kommer du att bli avskräckt, så börja med att bygga upp den militära disciplinen i små bitar. Om du inte kan springa distansen på den givna tiden, spring kortare tills du bemästrar den distansen. Om du saknar modet att vara aktivist ännu, öva din djärvhet på andra områden. Om du inte är chef ännu, kan du börja träna på att tänka som en chef.

Skaffa en mentor: Det hjälper alltid att ha någon som hjälper dig, någon som har varit där och gjort det. Det kan vara din nästeschef, din gruppchef eller en erfaren aktivist vid din sida. De kan inte bara inspirera dig om du känner dig avskräckt, men de kan också hjälpa dig upp om du misslyckas – vilket tar oss vidare till steg 5:

Öva, gör misstag, börja om: Var beredd på att misslyckas – misslyckande är oundvikligt och är en naturlig del av framsteg och uppbyggnad av militär disciplin. Du har inte upprättat disciplin om du inte är i stånd till att starta och fortsätta trots motgångar.

Skäm bort dig själv: Som nämnts tidigare bör militär disciplin i vardagen inte omfatta allt du gör och den bör inte heller begränsa dig överdrivet. Var noga med att skämma bort dig och ge dig själv en paus, eftersom du förmodligen kommer tillbaka starkare och mer villig än någonsin att uppnå dina mål.

Det är viktigt att anta militär disciplin inom vissa områden av sitt liv för att nå framgång – speciellt om du är en person som kämpar med att hålla åtaganden – och disciplin för en aktivist i Motståndsrörelsen är helt grundläggande. Militär disciplin handlar inte bara om att följa order eller att ha ett träningsprogram. Det handlar om att göra rätt av rätt anledning, vid rätt tidpunkt och med rätt inställning. Militär disciplin lär dig, hur du sätter upp mål, prioriterar uppgifter och tar ansvar för dina handlingar.

Titel:Militär disciplin Författad av:Jacob Vullum Publicerad:2022-11-18 Uppdaterad:2022-11-19

Läs också: