1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Ännu ett åtal mot Motståndsrörelsen.se – intervju med ansvarig utgivare

Den 13 oktober hölls huvudförhandling i Falu tingsrätt mot Lukas Lindgren gällande misstanke om hets mot folkgrupp i egenskap av ansvarig utgivare för Motståndsrörelsen.se.

Åtalet avsåg två fall av yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp – bägge uttalandena från podcasten Mer än Ord – det ena rörande hur homofiler med sjukdomar behandlas i muslimska länder och det andra gällande judars sexuella preferenser. Anmälan om brott gjordes ursprungligen av den folkfientliga föreningen Juridikfronten där Justitiekanslern sedan påbörjade en förundersökning och tog fallen till åtal.

Justitiekanslern agerade i detta fall åklagare medan Carl-Oscar Morgården försvarade den nationalsocialistiska hemsidan och dess utgivare. Utöver dessa befann sig en utlottad jury samt ett antal domare i rättssalen då det handlade om ett tryckfrihetsmål.

Under den halvdag som rättegången varade presenterade bägge sidorna sina sakframställningar, åklagaren förhörde Lindgren och samtliga kom med sina slutpläderingar inför juryn och domarna.

Under försvarets sakframställning och slutplädering talade Carl-Oscar Morgården om hur Sveriges yttrandefrihetsgrundlag måste värnas. Han nämnde bland annat att Europakonventionen tidigare uttalat att Sveriges lag om hets mot folkgrupp är allt för inskränkande och att juryn enligt regeringsformen hellre ska fria än fälla i fall som dessa.

Åklagaren yrkade på villkorlig dom samt böter och det slutade med att juryn gick på åklagarens linje. Domarna kommer nu gå vidare med ärendet för att göra sina egna bedömningar, slutgiltig dom meddelas senare under oktober.

Vi har varit i kontakt med Lukas Lindgren för att ställa några frågor:

Vad tänker du allmänt kring dagens rättegång?

Om man bortser från åklagarens ibland långtråkiga resonemang så har dagens rättegång både vart spännande och intressant. Det är alltid kul att uppleva något nytt samtidigt som man får umgås med kamrater och intelligenta försvarsadvokater.

Hur tyckte du att ditt försvar skötte sig?

Jag tyckte mitt försvar höll en väldigt hög nivå. Rådande lagstiftning är många gånger nästintill omöjlig att freda sig mot. Trots det anser jag att Morgården har kommit på ett bra system där vi kan göra det bästa av situationen.

Har du några allmänna funderingar kring den lag du påstås ha brutit mot?

Sedan en tid tillbaka har det blivit än mer uppenbart att hets mot folkgrupp inte är skapad för att skydda någon minoritet. Lagen är bara ett av flera vapen som systemet använder sig av för att begränsa och trycka tillbaka revolutionära krafter.

Kommer en eventuell dom avskräcka dig från framtida engagemang?

Inte alls! För att vi ska kunna bevara och utveckla nationalsocialismen krävs det att vi strider mot nuvarande makthavare. Denna strid kan uppenbara sig på många sätt där juridisk kamp i rättssalar bara är en av dem.

Titel:Ännu ett åtal mot Motståndsrörelsen.se – intervju med ansvarig utgivare Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-10-13 Uppdaterad:2023-10-14

Läs också: