1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Tycker Nordiska motståndsrörelsen att palestinier ska få stanna kvar i Norden?

Vissa (troll?) likställer organisationens ställningstagande mot Israel med att man önskar ha ett kalifat i Norden där araber är varmt välkomna. Stämmer detta eller hur ligger det egentligen till?

Efter att Nordiska motståndsrörelsen deklarerade sitt ställningstagande mot judestaten i den pågående väpnade konflikten mellan Palestina och Israel, har ökad pro-judisk trollaktivitet på nätet noterats. Sionister försöker få det till att organisationen liberaliserats i rasfrågan och inte längre vill repatriera palestinier och andra araber, samt att man skulle vara positiv till Islam.

Vi brukar vanligtvis inte bemöta troll, men väljer i detta fall att göra ett undantag för att inte människor som påverkats av dessa ska få en felaktig bild av organisationen.

Till att börja med kan det klargöras att Nordiska motståndsrörelsen på intet vis liberaliserats eller ändrat åsikter i någon politisk fråga, i det minsta sedan det politiska programmet Vår väg lanserades år 2015 – så inte heller i dessa frågor. De berörda frågorna har också behandlats i tidigare avsnitt av podcasten Ledarperspektiv.

Om invandring och repatriering

Nordiska motståndsrörelsen kommer omedelbart stoppa massinvandringen. Repatriering av merparten av alla som inte är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag ska inledas så fort som möjligt. På humanast möjliga vis ska de återsändas till sina respektive hemländer eller närområden till dessa.

Vår väg

Varken judar, palestinier eller andra araber för den delen, är etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag och således ska merparten av dem skickas ut ur landet.

Detta gäller oavsett om de hyllar terrororganisationer så som Israel Defence Forces (IDF) eller inte, och oavsett om de är kriminella eller skötsamma. Det är nämligen inte av kulturella eller ekonomiska skäl som repatrieringen måste ske, utan för att biologiskt säkra vår rasliga överlevnad, eller som det framkommer i Vår väg:

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring av rasfrämmande människor som sker till Norden. Detta i kombination med lägre födelsetal bland nordiska kvinnor än invandrade och det faktum att även de invandrade främlingarna ibland skaffar barn med nordiska kvinnor och män gör att den etniskt nordiska populationen minskar allt mer i relation till den utomnordiska. I klarspråk innebär den så kallade mångkulturen och massinvandringen fysisk undanträngning och folkmord på Nordens befolkning.

Vår väg

Det är alltså klart och tydligt att de flesta palestinier och andra araber, liksom judar, inte kommer få stanna kvar i Norden. Med detta konstaterat bör det dock också påtalas att repatrieringen av de flesta araber kommer bli betydligt enklare om staten Israel utplånats först.

Om religion och islam

Nordiska motståndsrörelsen är för religionsfrihet, både bland våra medlemmar idag och när det kommer till våra visioner om hur Norden ska styras efter vårt maktövertagande. Givetvis måste du dock ha liknande uppfattningar som organisationen på ett ideologiskt plan och att därför ideologin går före din religiösa tro om dessa skulle krocka.

Vanliga frågor om medlemskap

Det ovanstående innebär att islam fortsatt kommer vara tillåtet när Nordiska motståndsrörelsen tar makten, men att den nationalsocialistiska värdegrunden ändå väger tyngre om konflikt skulle uppstå.

Religiösa handlingar som tydligt går stick i stäv med vad som är bäst för de nordiska folkens överlevnad, frihet och välmående, kommer alltså inte tillåtas och detta oavsett om det sker i islams eller kristendomens namn. Det kommer alltså exempelvis fortfarande vara tillåtet att be i riktning mot Mecka, samtidigt som halal- och kosherslakt kommer förbjudas.

Det är också högst tveksamt huruvida det ens skulle finnas några människor som bekänner sig till islam i ett etniskt homogent och nationalsocialistiskt Norden, då islam framförallt är en religion förknippad med utomnordiska folk.

Det står alltså utom allt tvivel att Nordiska motståndsrörelsen inte önskar något islamistiskt kalifat i Norden, men för den delen önskar vi inte heller slava under någon sionistisk vasallstat som vi gör i idag.

Om palestinier och ställningstagandet mot Israel

Vi står alltså inte på samma sida som palestinier som befinner sig i Sverige och mördar svenskar, utan vi står bakom palestinier som befinner sig i Palestina och aktivt kämpar mot Israel och sionisterna.

Frågor och svar om vårt ställningstagande mot Israel

Det ovanstående citatet säger egentligen allt. Nordiska motståndsrörelsen har inget emot palestinier, kineser eller somalier som befinner sig i sina egna respektive hemländer.

När dessa dessutom därifrån aktivt krigar mot våra gemensamma fiender, kommer vi i de flesta fall till och med att ställa oss bakom dessa och lyfta fram de som föredömen. På många vis är ju faktiskt en palestinier som för kampen mot Israel i Palestina mer ärbar än en svensk som ligger på sofflocket och inte gör någonting alls i kampen för vårt folk.

Om Israel skulle besegras gör det också, som tidigare nämnt, vårt mål med invandring och repatriering betydligt enklare då vi dels skulle haft färre flyktingar hit till Norden, liksom att de araber som nu bor här enklare hade kunnat flytta hem igen.

Inget av detta är dock detsamma som att palestinier har rätt att uppehålla sig permanent i vårt land. Samma dag den kämpande palestiniern slutar ta kampen mot våra fiender upphör med stor sannolikhet också vår respekt för denne och om individen dessutom flyttar hit till Sverige eller något annat av de nordiska länderna, så blir han eller hon istället en del av problemet med alltför många främlingar i Norden.

Slutsats

Nordiska motståndsrörelsen kämpar för ett etniskt homogent och nationalsocialistiskt Norden. I ett sådant finns det varken utrymme för någon större kvantitet av judar eller araber som uppehåller sig här annat än tillfälligt.

I det Nya Norden åtnjuter man frihet att få dyrka eller inte dyrka vilken gud man vill, men aldrig att agera folkfientligt.

Det måste dock avslutningsvis också konstateras att världen och kampen är större än bara Norden och här står vi öppna för samarbete med andra folk som önskar leva efter sin respektive kultur, segregerat från vårt folk, men ändå i global harmoni med vår nation:

Nordiska motståndsrörelsen kommer alliera sig med stater och andra aktörer som kan vara behjälpliga i att störta denna globala sionistiska världsordning.

Vår väg
Titel:Tycker Nordiska motståndsrörelsen att palestinier ska få stanna kvar i Norden? Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-10-25 Uppdaterad:2023-11-05

Läs också: