1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Slutligen komplett rättegång i Jönköpings tingsrätt

12 mars var det återigen dags att infinna sig i Jönköpings tingsrätt för att fortsätta det ärende man hade påbörjat förra året.

Rättegången gällde det, enligt Åklagarmyndigheten, viktiga målet gällande vilka som egentligen hängt upp fyra banderoller som påträffades av polisen natten mellan 8 och 9 maj 2023. Utredningen har hittills inneburit fyra förhör med de misstänkta, samt en tidigare rättegång som fick avbrytas då åklagaren i fallet inte visste vilka lagar som var tillämpliga, eller ens från vilket avsnitt i lagboken dessa lagar skulle läsas, men var ändå säker på att något sorts lagbrott begåtts i samband med dessa banderoller och att denne därför valde att åtala två personer.

Inför båda rättegångarna har det spridits en mängd propaganda i olika former med budskapet ”Ni kan aldrig tysta oss” för att visa att man varken med böter eller rentav fängelse kan förtrycka en ideologi vars ideal är eviga och vars tid med säkerhet kommer en dag.

Konfetti med samma budskap som spreds inför förra rättegången.

Till detta andra rättegångsdatum hade polisen genom kontakt med inte mindre än 5 olika myndigheter slagit fast vilka två lagrum som gällde och utredningen uppgick nu till hela 124 sidor med mer eller mindre ointressant information om en mängd saker varav få egentligen har något med själva målet att göra.

Alla 124 sidor från förundersökningen.

När domaren gått igenom formalia började åklagaren sin genomgång av fallet och det stod snart klart att det till största delen saknades någon formell bevisning, utan målet kommer att avgöras av polisens vittnesmål samt åklagarens spekulationer om vad som egentligen hänt innan polisen kom till den aktuella platsen.

Åklagaren visade upp en kort film från ena polisens kroppskamera. Sedan tog förhör vid med de båda åtalade som förnekade att man hade hängt upp några banderoller och det syntes på åklagaren att denne blev mer och mer irriterad av den avståndstagande attityden från de åtalade, troligen i kombination med det dåliga bevisläget som till och med för åklagaren blev mer och mer uppenbart.

Nästa punkt i ordningen blev förhör med de två poliser som varit på platsen och dessa lämnade gällande somliga saker lite motstridiga eller svävande uppgifter, medan de i andra saker spekulerade helt fritt och påstod sig vara helt säkra på att det varit just de åtalade som hängt upp de aktuella banderollerna trots att bevisning saknades för detta.

En av de åtalade förhörde den ena polisen gällande hans uttalande om att de buntband han endast sett på avstånd skulle vara ”identiska” med de buntband banderollerna hängdes uppe med, men fick efter en förevisning av 2 olika buntband erkänna att det var omöjligt att avgöra på håll, men att de var ”liknande” istället.

Efter en slutplädering utan bevis kunde försvarsadvokaten som den ena av de åtalade hade plädera och påpeka det faktum att det saknades all form av bevisning mot dennes klient i båda fallen, men att det dessutom i ena fallet inte ens gick att göra troligt att någon av de åtalade varit på platsen som låg flera kilometer från platsen där dessa påträffats, varvid denna åtalspunkt helt självklart borde utgå i sin helhet.

Rättegången avslutades sedan som brukligt med en genomgång av de misstänktas personalia och det gavs besked om att dom skulle meddelas om två veckor.

De båda åtalade slöt upp med sina kamrater som suttit på åhörarbänken under skådespelet och gick som fria människor ut genom tingsdörren mot ny aktivism och konfrontationer med det nuvarande samhällsstyrets lakejer som givetvis gör allt de kan för att kväva det fria ordet i allmänhet och vår rörelse i synnerhet!

Titel:Slutligen komplett rättegång i Jönköpings tingsrätt Författad av:Naste 7 Publicerad:2024-03-15 Uppdaterad:2024-03-16

Läs också: