1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Motståndsrörelsen konfronterade sossarna i Örnsköldsvik

Reportage från aktionen i Norrland under 1 Maj.

Dagen började med att vissa aktivister och medlemmar anlände till centrala Örnsköldsvik tidigare än förväntat och därmed hade gått om tid på sig att reka området och planera hur man skulle gå till väga, baserat på hur det såg ut på plats.

Inom kort anlände fler kamrater och man började att förbereda sig för aktionen, där man inväntade att Socialdemokraternas 1 maj-tåg skulle ta sig fram till Stora Torget och hålla tal. När så var gjort åkte aktivistjackorna på och motståndsmännen började marschera in mot torget.

När man närmade sig platsen drog man igång grön rök, vilket snabbt uppmärksammades av den grupp poliser som fanns på platsen och som nervöst ilade fram till öppningen av torget och ställde sig i vägen för att förhindra motståndsmännen från att ta sig in till folkmassan.

Man ställde sig då precis framför polisen vid gränsen till torget och slog igång sirenen på megafonen för att dra till sig den stora folksamlingens uppmärksamhet, vilken de dock till stor del redan hade.

Därefter höll Andreas Holmvall ett brandtal som inte skrädde de fördömande orden mot sossepolitikerna som svärtade ned torget med sin närvaro. Talet kulminerade med en önskan om död åt EU och globalism, varefter dess besudlade fana sattes i brand inför åhörarna, som till stor del bestod av gråhåriga ålderstigna pensionärer och rasfrämmande valboskap – förutom de spridda skaror av normala människor som rörde sig på stan och stannat upp inför åsynen.

”Död åt EU! Död åt globalism!”

När talet var avslutat kom många fram och ville prata med motståndsmännen, där det i sammanhanget såklart var många som var negativt inställda till närvaron, men kanske lite förvånande även en del positiva. Bland annat var det en yngling som kände igen talaren Andreas genom hans populära och vitt spridda ”Hey buddy”-videoföljetong på sociala medier.

Plötsligt under diskussionerna flög poliser på två av motståndsmännen och tog de åt sidan, varefter det blev lite uppretad stämning när deras agerande ifrågasattes. Statens lakejer ville hävda att de gjort sig skyldiga till något slags lagbrott för den gröna röken som användes i början av aktionen. Vilken lag som skulle ha brutits mot var dock högst oklar. Dessa släpptes dock tillbaka till sina kamrater efter några minuter.

Kamrater förs bort av polisen.

Samtidigt som detta pågick begav sig andra motståndsmän in i folkmassorna och hade diskussioner med folket på plats, som kretsade om allt från ras till EU:s vara eller icke vara.

Den genomsnittliga åldern på sossarnas åhörare såg ut att vara runt 75.

När man kände sig nöjda beslutades om att avrunda och lämna platsen, varefter samtliga åkte till en restaurang för gemensam lunch och samkväm, innan det var dags för färden hem. När man kamratligt tagit avsked av varandra så begav sig dock delar av sällskapet till Nordmaling, där man höll i en broaktion med banderoll som avslut på dagens aktiviteter.

Vill du också ta del av den direkta kampen mot förrädarpolitikerna? Ansök då redan idag om medlemskap i den enda organisation som på allvar tar striden – Nordiska motståndsrörelsen.

Titel:Motståndsrörelsen konfronterade sossarna i Örnsköldsvik Författad av:Redaktionen Publicerad:2024-05-02 Uppdaterad:2024-05-02

Läs också: