1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
På den här sidan kan du läsa mer om hur man gör för att skriva bra kamprapporter till webbsidan. Du hittar bland annat tips och riktlinjer kring hur du ska författa dig kring aktiviteten, vad som passar sig att berätta om och vad som är mindre lämpligt. Då internet idag är väldigt viktigt är kamprapporter i många avseenden en lika viktig del av aktiviteten som själva aktiviteten i sig. En aktivitet kan inte anses vara färdig och avslutad förrän efter att kamprapporten skickats in. Detta bör alltså alltid göras samma dag som aktiviteten ägt rum.Utdrag ur Handbok för aktivister >> Till kamprapportsformuläret << Tips för dig som ska skriva en kamprapport: Sätt en rubrik som är informativ och intresseväckande.Kom ihåg att ange ort och inom vilket nästes geografiska område aktionen ägde rum. Skriv t.ex. ”Stockholm, Näste 1” (kommatecknet gör att det blir en ny etikett, så Stockholm och Näste 1 är två separata etiketter i det här exemplet).Börja från börja