1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Onsdag den 13.1 samlades kämpar i grupp 801 för studiecirkel i Nordiska motståndsrörelsens partiprogram Vår väg. Denna dag skulle den mycket omfattande punkt 7 avhandlas. Huvudtemat i kapitlet är folkgemenskap. I det nationalsocialistiska samhället ersätts liberalismens ”Vad är bäst för mig?” och marxismens ”Vad är bäst för min samhällsgrupp?” med nationalsocialismens ”Vad är bäst för folket?” Läsaren får sedan se denna devis tillämpas på områden såsom arbetspolitik, sociala skyddsnät, privat företagande, forskning, kulturarbete, skola, familjepolitik och äldrepolitik. Efter högläsning av texten ställde cirkelledaren både kniviga och mer lättbesvarade frågor till deltagarna – som samtliga var pålästa och bestod provet.
Norrköping Studiecirkel Vår väg
Måndagen den 28:e december bedrev Näste 8 spektakulär laseraktivism i Norrköpings centrum. Kampsymboler lyste upp husfasader i den mörka vinterkvällen. Viktiga rullande textbudskap projicerades passande på tingsrätten, Norrköpings Tidningars redaktion och på en viss religiös församlings välputsade väggar. Manande budskap som ”Anslut dig till Nordiska motståndsrörelsen!”, ”Krossa sionismen!” och ”För ett fritt och enat Norden” fick både fotgängare och bilister att reagera. Anslut dig till kampen på din ort!
Näste 8 Norrköping
Torsdagen den 17:e december begav sig aktivister i Näste 8 ut för att testa en nyinförskaffad laserkanon. Intill den trafikerade södra infarten till Norrköping projicerades en jättelik Tyrruna på fasader och skärmväggar. Trots det ogynnsamma vädret med ihållande regn visade laserkanonen goda resultat även på stora avstånd. Nästet planerar nu att producera propaganda med ett antal olika budskap, innehållande såväl rullande textlooper, väckande slagord som symboler av olika slag. Följ med i kommande kamprapporter och se hur det offentliga rummet i nästet fylls med nationalsocialism!
Näste 8 Norrköping
På tisdagskvällen den 3 november begav sig kamrater i Näste 8 ut för att dela ut upplysande flygblad till norrköpingsborna. Först stod man utanför ett av stadens stora köpcentrum där väldigt många människor ville ha specialflygbladet ”Skydda barnen!”. Därefter begav sig kamraterna till centralstationen där ett antal pendlare försågs med nyttig läsning till resan. Aktiviteten var lyckad och förlöpte utan störningar.
Näste 8; Norrköping