1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Månadsmöte i Näste 1

Söndagen den 7:e mars inledde medlemmar och aktivister dagen med styrketräning på ett utegym för att sedan gå över till konditionsträning och slutligen genomfördes ett boxningspass.

Efter träningen anslöt fler medlemmar och nästets månadsmöte avhandlades ute i det fria.

Mötet avslutades med en studiecirkel av Vår väg där kapitel 5, som tar upp massmedia, och kapitel 6, som rör miljö och djurfrågor, lästes och diskuterades.

Publicerad:2021-03-09

Från samma näste: