1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Studiecirkel i Näste 1

Söndagen den 20 februari träffades kamrater i Näste 1 för en studiecirkel. Denna gång avhandlades kapitel 12 och 13 i Mein Kampf.

”Fackföreningsfrågan” går igenom Hitlers syn på fackföreningar i allmänhet samt huruvida det borde startas nationalsocialistiska sådana, eller om det vore mer önskvärt att använda sig av de redan existerande och ta över dessa inifrån.

”Tysk allianspolitik efter kriget” tar upp Tysklands, respektive andra staters politiska strävanden efter första världskrigets slut, och går systematiskt igenom hur finans och media, i bl.a. England, handlat när det kommer till att få igenom sin egen agenda vad gäller utrikespolitik, vilket gått stick i stäv med ländernas egna intressen. Ett beteende som man tydligt kan se lever kvar i västvärlden idag, 100 år senare.

Ännu en gång visar författaren bevis på en oerhörd klarhet om världen, och bokens vikt för att kunna förstå dagens politiska förehavanden kan inte nog överskattas.

Publicerad:2022-02-21

Från samma näste: