1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Studiecirkel i Näste 1

Under lördagseftermiddagen 17 oktober påbörjades det en studiecirkel i Näste 1. Man samlades hemma hos en kamrat för att börja läsa och diskutera Adolf Hitlers ”Min Kamp”.
De två första kapitlen i boken hade lästs enskilt i förväg, och diskuterades sedan ingående under mötet. Likheter och skillnader mellan Hitlers Tyskland och dagens Sverige gicks igenom, och vissa mer utmärkande stycken lästes igenom tillsammans.

Publicerad:2020-10-19

Från samma näste: