1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Onsdagen den 20 mars samlades fyra medlemmar från Näste 8 för att diskutera filmen Hellstorm som medlemmarna skulle titta på inför studiecirkeln. Inför nästa möte så fick varje medlem välja en punkt från Vår väg att läsa in, för att öva på argumentationsteknik i grupp. Efter studiecirkeln åkte kamraterna till en näraliggande gymnastikhall där både sparring, brottning och andra fysiska aktiviteter genomfördes. Anslut dig och kom in i gemenskapen! Hellstorm finns att köpa på DVD här.
Näste 8
Den 13:e mars var medlemsavdelningen samt några aktivister ur kampavdelnigen i Näste 5 aktiva med att studera skriften Ras – den avgörande frågan i Grängesberg. Detta är del av det större studiearbetet inom Näste 5 där man aktivt arbetar för att fördjupa sig själva inom raskunskap, historia, judefrågan men också mycket mer. Allt för att befästa inom oss själva att nationalsocialismen inte bara är en politisk tanke, utan är den biologiska världsåskådningen. Vad gör du egentligen? Befann du dig i Ludvika omnejd den 13:e mars men spenderade kvällen i tv-soffan istället för bland kamrater och en intressant skrift? Sluta med det, ansök till Motståndsrörelsen.
Näste 5
Onsdagen den 6 mars träffades kamrater i medlemsgruppen i Näste 8 för uppbygglig samvaro i Norrköping. Man inledde med en studiecirkel i skriften Försvarstal för nationalsocialismen som medlemschefen utarbetat instuderingsfrågor till. Därefter begav man sig till en gymnastiksal där man körde ett pass med fysträning och kampsport. Vill du också komma med i vår folkgemenskap – anslut dig då till Nordiska motståndsrörelsen!
Näste 8
Onsdagen 6 mars höll Kampgrupp 201 månadens gruppmöte. Till kaffet redogjordes helgens aktiviteter samt planeringen för de kommande veckorna spikades. Därefter tittades det gemensamt på en dokumentär om farorna med ett kontantlöst samhälle som visade sig vara mycket bra. Dokumentären hette ”Kriget mot kontanterna” där bland andra f.d. rikspolischef Björn Eriksson, etnologen Karl-Olov Arnstberg och ekonomen Bo Franzén uttalade sig. Efteråt diskuterades ämnet och vikten av att nyttja kontanter i sin vardag påtalades.
Näste 2
Onsdag den 6/3 samlades medlemmar och sympatisörer i Eskilstuna för en studiecirkel kring Fredrik Vejdelands skrift Försvarstal för nationalsocialismen. Frågor som begreppet ”tolkningsfakta” och exempel på länder i världen som tillämpar raslagar diskuterades flitigt. Samtliga var överens om att Vejdeland höll ett mycket bra försvarstal och att åklagare Ingblad förtjänar enkel biljett till Finspång.
Näste 8
Den 2:a mars samlades kamrater ur Näste 8 för en studiecirkel med efterföljande kampsportsträning. Kamraterna hade läst Fredrik Vejdelands skrift Försvarstal för nationalsocialismen och fick svara på frågor som sedan diskuterades efter en kampsportsträning. I strålande solsken hölls träningen utomhus och höjdpunkten i slutet var när kamraterna sparrades. Sparringen var hård som sig bör och alla presterade bra. Efter att ha diskuterat frågorna skildes man åt efter en lyckad dag.
Näste 8
Den 30:e januari var medlemmarna i Kampgrupp 502 – Ludvika kommuns kampgrupp – aktiva med sina studier kring frimureriet och dess grepp över det västerländska samhället. Efter studiecirkeln begav sig medlemmarna ut och delade med sig av det revolutionära budskapet till folket i diverse bygder kring Ludvika. Totalt var uppemot fyra separata grupper aktiva med att dela ut flygblad denna januarikväll. Flygbladets budskap, att revolutionen börjar med dig, är någonting som stämmer in i det sista. Revolutionen börjar inte när vi får mandat i Ludvika kommunfullmäktige nästa val, inte heller när vi får två mandat. Revolutionen börjar när du ansluter dig till oss. Den börjar med dig.
Näste 5