1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
I land efter land i Europa ser vi nu bondeprotester. Vägarna fylls med traktorer. Bönderna har fått nog av den lantbrukarfientliga politik som förs både på EU-nivå och på nationell nivå. De får också stöd, folken ställer sig på böndernas sida och visar att de står med dem. När bönderna unisont reser sig i Europa så är det ett tecken på att något är fel på ett djupgående sätt med det politiska systemet, och att visa bönderna sitt stöd är ett sätt att också visa att man på något plan förstår detta. Vad handlar protesterna om? Sammanfattningsvis att villkoren för att vara lantbrukare ständigt rör sig i riktningen att bli alltmer omöjliga. En ständigt krympande andel av intäkterna tillfaller bönderna, och en lika ständigt ökande del tillfaller de företag som bönderna levererar till. Sett över decennier är denna trend tydlig. Det handlar också om sämre ekonomiska villkor för bönderna på andra sätt, som högre drivmedelskostnader och effekter av ökad konkurrens med omvärlden som EU driver
Ideologi & politik Utanför Sverige Bondeprotester EU
9 maj varje år äger Europadagen rum, vilken firas av etablissemanget runt om i Europa. Om de olika europeiska etniciteterna och kulturerna hade lyfts upp kunde detta varit något gott, men istället är det motsatsen man hyllar – en undangömd nationell identitet till förmån för en identitetslös pan-europeisk antikultur. Som en motpol till detta firande valde därför aktivister i Näste 1 att spärra av entrén till Europahuset i Stockholm, där utländska ockupanter huserar för att påtvinga Sverige än mer av vansinnesprojektet EU. Efter avspärrningen, begav sig flera grupper ut i Stockholm och Sundbyberg för att affischera med Motståndsrörelsens kampanjsida Frittnorden.nu som avsändare. Nordiska motståndsrörelsen vill att Sverige och de andra nordiska länderna, som idag är medlemmar av EU, snarast möjligt skall lämna unionen. Istället för att vara en del av det liberal-globalistiska EU-projektet bör de nordiska länderna gå samman och bilda en enad nordisk nation med et
Aktivism EU Näste 1 Stockholm