1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Judarnas roll

En medlem i Motståndsrörelsen med masterexamen i filosofi och religionsvetenskap, behandlar i en längre ideologisk artikel judarnas roll i historien till vår tid.

År 1941 skrev juden Theodore N. Kaufmann en bok med titeln ”Germany Must Perish”, där han bland annat förespråkar att tyskarna måste utrotas genom kastrering. Vidare uppmanade judarna till bojkott av tyska varor och tjänster internationellt. Det finns inga tvivel om att judarna besatt viktiga nyckelpositioner, både vad gäller det intellektuella livet, akademiska, bankväsen, finans och i det politiska livet; både i Tyskland och i andra länder. Så när de internationella judarna (Judea) hotade med konkurser, refinansiering, bojkott och blockader av handelsvägar, var detta både reellt och väldigt allvarligt.

När Hitler nämnde dessa ämnen i sina tal så blir de i efterhand tolkade som ren och skär ondska och inget annat än ren propaganda. Men detta var inget som bara var taget ur luften. I Daily Express (1933) kunde man läsa följande rubrik: ”Judea Declare War On Germany” och 1938 blev den tyske diplomaten Ernst Eduard vom Rath brutalt likviderad av juden Herschel Grynszpan (i Frankrike), något som i sin tur utlöste ”Die kristallnacht”. Uttalanden från Hitler om att en “Internationale Clique” konspirerat mot Tyskland, ekonomiskt, andligt och politiskt, hade verkligheten som grund. Tysklands reaktioner var alltså både rationella och fullständigt förståeliga. Judiska krafter blev efter detta, med verkligt goda grunder, betraktade som Rikets fiender. Något man som regel blir när man förklarat krig.

Judarna förklarade krig mot Tyskland flera år innan andra världskriget.

Vi har i efterhand fått höra att alla reaktioner emot judar i Tyskland var oprovocerade, irrationella och ren och skär ondska som uteslutande berodde på antisemitism. Som en del av efterkrigstidens propaganda och psykologiska krigföring mäktade de judiska kommunisterna, med god hjälp av de allierade (före, under och efter förberedelserna till Nürnbergprocessen, t. ex.) att skapa myten om en ”Förintelse” (och rekonstruerade efter kriget något som enligt uppgift skulle ha varit en gaskammare, i Auschwitz) som har visat sig att vara ”det perfekta vapnet” mot vår moral, vårt samvete och vårt fria tänkande. Som all annan religion: Den gör oss till slavar, och kräver vår tro och lydnad. Och i detta fall: Tron på judendomens heligaste brännoffer (grekiska: ”holocaust”, från Septuaginta).

Själva blåkopian till denna myt kommer naturligtvis från de sovjetiska ”gulag” där tiotals miljoner vita, kristna ryssar blev mördade. Inspirationen till denna myt kunde inte ha kommit från något annat håll. Genom att framställa sig själva och sitt folk som ett offer, lyckades judarna uppnå en immunitet som till synes verkar göra dem fria från ansvar, skuld och medverkan till det andra världskriget. Detta religiösa ”brännoffer” (”holocaust”) har gett dem det som den judiska lobbyn och den sionistiska rörelsen alltid har strävat efter; nämligen palestiniernas jord (som de har lika lite rätt till som engelsmännen eller romarna har, historiskt sett), kontroll över ekonomin, media, och ”världens mäktigaste man”; nämligen den amerikanska presidenten. Hela detta projekt om ”holocaust” (soon at a theatre near you!) är inget annat än religion, metafysik och en utspekulerad myt vars enda uppgift är den absoluta kontrollen över vårt tänkande och vårt samvete, samt att ge judarna total immunitet. I motsättning till denna metafysik, är historiografi en vetenskap som inte bygger på övertro, myter eller emotioner. Och i vilket annat område inom vetenskapen är det ”förbjudet” att ställa kritiska frågor till vedertagna sanningar? Och är det vetenskap eller religion när man i vissa länder fängslas för att ha en välgrundad åsikt som strider mot Den Vedertagna Sanningen?

Enligt den judiska skriften Talmud och (bland andra) den judiska sekten Chabad Lubavitch (här, här och här) är inte hedningarna något annat än boskap. Hedningarna har en satanisk själ, enligt Talmud, och vårt enda syfte i tillvaron är att tjäna judarna. Detta återspeglar sig i den skuld, det dåliga samvetet, och vår skuldbaserade ekonomi, som vi tyngs av och viker oss inför. Vi är i sanning slavar under denna “Internationale Clique”. Det är därför heller inget under att Hitler ville ha en uppgörelse med hela detta tänkande, som t.ex. genom att göra sig kvitt med ”staten inom staten” (nämligen den privatägda centralbanken och internationell judisk finans).

Vid sidan av denna psykologiska, andliga och socioekonomiska krigföring mot vårt folk, har organisationen ”Paideia” genom judinnan (israelen) Barbara Spectre försökt att överbevisa svenskarna och alla oss andra om att Europa måste bli mångkulturellt och att judarna kommer spela en central roll i detta . Naturligtvis! Det passar som handen i handsken. Intressant är också att det grekiska ordet ”Paideia” just betyder ”uppfostran”. Här skall vi alltså uppfostras av en judisk organisation till att bli mångkulturella.

Det är hög tid att vi vaknar upp inför dessa sammanhang och med all vår kraft motsätter oss denna förgiftning av både vår själ, vår ande och vår kropp! I judiska texter (som t.ex. i Talmud), och hos Chabad Lubavitch, finner vi ett hat och en vrede mot vårt folk, vår ras och vår religion som i alla andra sammanhang, om det hade varit tvärtom, hade blivit stämplat som rasism och hat. Om jag hade sagt att judarna har en satanisk själ och är djävulens barn (och därmed citerar Jesus), vilka reaktioner hade jag då inte mött? Man kan i Talmud läsa att Jesus blir kokad i sin egen avföring, i helvetet, och att han var son till en hora. Detta är något som tydligen har gått de ”kristna” sionisterna helt förbi!

Det finns  uppenbarligen en agenda bakom detta mångkulturella Europa och både Paideia, English Defense League, Norwegian Defense League, Chabad Lubavitch och liknande organisationer, bidrar uteslutande till ytterligare splittring och härskande av och över de europeiska folken. Samt ökad invandring, fler och fler konfrontationer mellan etniska grupper, ”röda zoner” med storlek som hela stadsdelar, ett Europa som snart kommer att stå i brand, på randen av social och ekonomisk kollaps. Också tack vare ett smutsigt privatekonomiskt system (Centralbanken, Världsbanken och den internationella valutafonden). Ingenting av det som nu utspelar sig är tillfälligt, snarare tvärtom!

När det gäller myten om judarnas brännoffer, är sannolikheten inte så stor att det som blev framlagt under Nürnbergsprocessen skulle ha överlevt en modern rättsinstans. Men så var det också en militärtribunal! Och sannolikt blev både bekännelser och erkännanden framtvingat med hjälp av tortyr. Ett exempel är Höss erkännande angående hans brott som ledde till att över 4 miljoner människor blev mördade i Auschwitz. Efter Sovjetunionens fall, då sovjetiska dokument slutligen blev tillgängliga, kom det fram att 1 miljon människor dog i samma läger. Detta är också idag det officiella talet, medan det fram till 1993 var 4 miljoner. Så varför skulle Höss erkänna delaktighet i ytterligare 3 miljoner dödsfall, om det nu inte på förhand var bestämt vilka erkännanden han skulle komma med?

Vi kan också lägga märke till att det mystiska talet ”6 miljoner judar” cirkulerade både i litteratur och media både före och under det första världskriget. Talet tog som utgångspunkt det antalet europeiska judar i Europa före det första världskriget, och har senare blivit kvar som en symbol. Och dessutom: Drar man bort de 3 miljoner som Höss ljög om, så blir inte siffran 6 miljoner judar, utan närmare 3 miljoner. Men talet är nog efter all sannolikhet också lägre än så. Sanningen är nog den att de flesta av dessa var offer för den förfärliga tyfusepidemi som tyskarna var tvungna att ge upp kampen mot, ironiskt nog pga. bristande tillgång på Zyklon B. Som bekant bekämpade tyskarna tyfus med hjälp av Zyklon B; tyfussmittan sprids nämligen av löss; därför användandet av avlusningskammare, som då faktiskt var de enda gaskammare som någonsin använts i tyska koncentrationsläger.

En annan sak som sällan eller aldrig nämnts i detta sammanhang, är att tyska vetenskapsmän var de första att framställa syntetisk olja och gummi från kol. Och förekomster av kol var det rikligt av i områdena runt Auschwitz. Det verkar också lite absurt att tyskarna använde både pengar och resurser på att bekämpa tyfus (som smittas genom löss), difteri och andra sjukdomar, för att därefter gasa ihjäl sin egna billiga arbetskraft. Kanske kan dessa vittnesutsagor bidra till en sannare bild av vad som i verkligheten skedde i dessa läger; konserter, orkestrar, barnteater, fotbollsmatcher, postkontor, bibliotek, osv.Något som vittnar om hur tyskarna tänkte och handlade, jämförelsevis med de judiska gulaglägren.

Hela processen (Nürnbergprocesserna, rättsuppgörelsen, efterkrigspropagandan och den akademiska historiografin) vittnar om de allierades (inkl. judarnas) desperata försök att frånskriva sig allt ansvar och all skuld för det andra världskriget och dess krigsförbrytelser, som t.ex. judarnas krigshets emot Tyskland. Pricken över i:et är då självklart dessa gaskammare. Att ett skyddsrum skulle byggas om till en gaskammare under slutet av kriget, under ökad allierad aktivitet, är inget annat än absurt! Saknaden av tekniska faciliteter jämfört med de faktiska gaskamrarna (dvs. avlusningskamrarna), är slående. Detta, tillsammans med saknaden av spår av Zyklon B i de antagna gaskamrarna osv., är ett milt sagt problematiskt skepp att hålla flytande. Listan skulle bli alldeles för lång för att få plats i en artikel som denna. Frågan är ändå: Vad var det som de allierade så desperat försökte att skyla över, och vad nödvändiggjorde denna fantastiska judiska myt om ett heligt brännoffer? Frågorna är många, och de förtjänar att bli besvarade.

De flesta av dessa svar kan finnas genom att undersöka både Sovjetunionen och kommunismen som ett tvärs igenom judiskt projekt. Likvideringen av tsaren och hans familj (med kvinnor och barn!), nedbränningen av kyrkor (något som varken Hitler eller NSDAP förespråkade) de fruktansvärda gulaglägren och avrättandet av präster osv. är bara toppen av det förfärliga och hemska isberget i ett iskallt kommunistiskt hav. Meningen här är inte att försvara kristendomens grundläggande vision eller dess maktutövande i statliga angelägenheter (exempelvis politik, ekonomi och utbildning) utan endast att konstatera det faktum att tsar-riket stod i vägen för det judiska projektet, nämligen den ryska revolutionen med allt vad det innebär. En intressant notering här är att Hitler förblev inom den katolska kyrkan hela livet, eftersom han förstod att kampen mot kyrkan var en missriktad socialism som skulle splittra det tyska folket och resultera i kommunismens illusioner om klasskamp. Det bör dock understrykas att kristendomens grundläggande syn inte har någon plats inom nationalsocalismen.

Detta projekt var på god väg att etablera sig också i Europa och särskilt då i Tyskland. Också i Norge etablerade det sig ”röda celler” och Arbeiderpartiet anslöt sin till Den kommunistiska Internationalen och mottog ekonomiskt stöd och fick även besök av självaste Trotskij, eller rättare sagt juden Lev Davidovitsj Bronstein. Med judisk finans, Balfourdeklarationen, ”det judiska problemet” och drömmen om en judisk stat (som judarna måste offra något för ifall de skulle ha något hopp om förhandlingar efter kriget när land skulle fördelas), var alla element i den judiska propagandan som fick både England, Frankrike och till slut USA att kasta sig in i kriget mot Tyskland; det enda landet i Europa som kunde ha varit ett alternativ till det Europa (och USA) som vi idag bevittnar. De flesta konflikter idag (militära som finansiella) är antingen bundna till Israel eller det sionistiska USA, som i sin tur resulterar i ett Europa på randen till full katastrof. Det Norge som allierade sig med det enda landet som kränkte norsk neutralitet (!), bland annat genom att minera norska farvatten, skördar nu frukterna av detta vansinniga projekt.

Norske motståndsmannen Erik Gjems-Onstad var en av dem som slogs på fel sida under andra världskriget. Gjems-Onstad kom senare att inse detta och ägnade återstoden av sitt liv åt att bekämpa den mångkultur och massinvandring som blev resultatet av att fel sida vann kriget.

Det finns alltså ett sammanhang mellan det som skedde i Sovjetunionen och Tyskland och det som nu sker i både EU och i USA. Och tittar man närmare på den kommunistiska ledningen, så var den 100% kosher! Karl Marx hette egentligen Mordechai Levy. Trotskij hette Bronstein. Andra framträdande personer (och kommissarier) var Lev Kamenev (Rozenfeld), Zinoviev (Apfelbaum), Alexander Pavrus (Israel Gelfand) och Jacob Sverdlov; förste president och ansvarig för likvideringen av Tsaren och hela hans familj. Vidare var ledningen i den hemliga polisen huvudsakligen judar. Det är heller ingen hemlighet att det var judisk finans som finansierade bolsjevikernas revolution. Den tyske juden Max Warburg sände miljontals dollar till Trotskij och Lenin för att finansiera deras försök att störta Tsaren, något som de lyckades mer än bra med. Även den amerikanske juden Jacob Schiff (New York Banking House) var med och finansierade detta folkmord som den judiska ledningen i Sovjetunionen låg bakom.

Efter Sovjetunionens fall verkar detta projekt fortsätta både i Europa och i USA, Det är inte längre kommunister, utan ”nykonservativa turbokapitalister” (så kallade ”neo-cons”), som om ormen bara ömsat skinn! Det jobbas hårt för att ändra både grundlagar och konstitutioner. I USA är religiösa symboler, som exempelvis kors förbjudna på offentliga egendomar, medan Menoran (som är en väldigt laddad judisk symbol) tänds utanför Vita Huset. Ja, det tycks inte plåga någon, och särskilt inte när den tänds av USA:s näst mäktigaste man, nämligen juden Rahm Emanuel (tidigare stabschef under Obama), med dubbelt medborgarskap (amerikanskt och israeliskt). Men nu säger man ju inte heller ”Merry Christmas” längre, utan: ”Happy Hanukkah”. Man ska heller inte lära sig något om sitt kristna kulturarv, och kristna paragrafer skall bort från skolan, lagar och konstitutioner. Detta är bara ett nytt och mer sofistikerat tillvägagångssätt att bränna kyrkor på. Att lära sig om judarnas heligaste brännoffer (”Holocaust”) är obligatoriskt. Även i Norge skickar vi våra ungdomar på en obligatorisk pilgrimsfärd till både Tyskland och såklart Auschwitz i Polen. Att manipulera folks samveten hör religionen till (och är ett viktigt vapen) och det är just det detta handlar om. På ett djupare plan lär man sig att man står i en eller annan form av samvetsskuld till judarna och Israel. Att dagens tyskar på något som helst sätt skulle vara ansvariga för sina fäders missgärningar är som hämtat från Leviticus (Tredje Mosebok)!

Den uppmärksamme läsaren lägger naturligtvis märke till att jag varken är kristen eller talar för kristendomen. Jag erkänner som ett historiskt faktum att exempelvis § 2 och liknande lagar i andra länder, samt kungahus och kyrkor hade mäktat att bygga upp en mur runt Europa, som i stor och viktig grad höll judarna , bland andra, utanför. Att detta nu har rasat, mycket tack vare Det judiska projektet är ett tveeggat svärd. Vi har inte fått tillbaka vårt förkristna och genuina kulturarv och har i allra största grad blivit ”talmudifierade”. Där vi tidigare hade fienden utanför Europas fästning har vi nu fienden mitt ibland oss och de är i färd med att slita oss i stycken inifrån! Detta var inte heller ett främmande ämne för NSDAP, något som resulterade i att kyrkan blev fråntagen sin politiska makt snarare än att erkänna kommunisternas klasskamp. Kampen mot kristendomen är en viktig del av Kampen, men alternativet är inte klasskamp, splittring, heliga brännoffer, judendom eller islam för den sakens skull. Detta måste vara glasklart.

Men det är inte bara på det politiska, religiösa, kulturella och andliga planet som USA liknar det tidigare Sovjetunionen. Vart får presidentkandidaterna sitt finansiella stöd ifrån? Vilka lobbygrupper är de mest inflytelserika i USA? Och är det en konspirationsteori att säga att judarna styr den amerikanska median (propagandamaskineriet)? Vem äger t.ex. NBC? Jo, Brian Roberts/Jeff Zucker; vem äger CBS? Murray Rothstein (alias Sumner Redstone); vem äger ABC? Robert Iger; och slutligen, CNN? Carl Icahn. Och den tryckta pressen? Time Magazine ägs av Richard Stengel/Gerald Levin; The New York Times ägs av Arthur Sulzberger (med familj); och Newsweek? Jane Harman och Hollywoods Barry Diller.

Hur ser det ut i Vita Huset? Vem är presidentens närmaste? Här måste jag överlämna läsaren till egna undersökningar. Från hans nuvarande och föregående stab, kan likväl nämnas: Rahm Emanuel, James B. Steinberg, Gary Gensler, Lawrence Summers, Dennis Ross, Jared Bernstein, Mary Schapiro, David Plouffe, med flera. Vid sidan av dessa medarbetare kommer då naturligtvis de inflytelserika organisationerna AIPAC, Jewish Defense Leauge, American Jewish Congress och tidigare nämnda Chabad Lubavitch, med flera med flera.

Det står inte bättre till i EU heller. Här i Norge (som på de flesta områden är juridiskt knutna till EU) bekämpar man inte kristendomen (eller vårt kulturarv) för att ersätta den med de fornnordiska idealen, eller det som är mer ursprungligt och äkta norskt. Nej, man ska invigas i tron på det heliga, judiska brännoffer, vårt samvetes väktare. Och ”talmudisterna” ger sig inte förrän de har satt varaktiga spår efter sig i skolor, finans, politiken, media, kulturen, underhållningen och i den något mer suspekta och dekadenta industrin.

Det som skedde i Sovjetunionen, försöksvis i Tyskland, sker nu både i USA och i Europa. Detta, alltså, vid sidan av de strävanden som görs för att förändra Europa till ett multikulturellt Europa. Och varför skulle en israel (Barbara Spectre) och hennes organisation (Paideia) vara så intresserade utav det? Kan inte hon bara sticka tillbaka till Israel och se till att israeler och palestinier kan integreras och leva ihop i ett mångkulturellt Mellanöstern? Men nej! Och detta är ju inte något som görs av kärlek till hedningarna! Vi vet mycket väl vad både Talmud och Chabad Lubavitch, bland många andra, tycker om hedningarna! Detta projekt tjänar endast ett folk, och det är den “Internationale Clique”!

Av detta kan vi också sluta oss till att det inte är muslimerna som styr media, den internationella ekonomin, eller som har de starkaste lobbygrupperna. Där judarna tidigare utpekade Tsaren, det kristna Ryssland, eller Tyskland (eller vilket land som helst som vågar att öppna käften) som fiender och syndabockar, är det idag – i och genom Israel – muslimerna som är den stora syndabocken och som enligt uppgift (enligt den judiska pressen) ska ligga bakom nästa ”Förintelse”. Detta är det på tiden att vi uppvaknar för. Mångkulturalismen och invandring är inget annat än ”biologisk krigföring” mot vårt folk, vår ras, vår kultur och vårt Europa!

Men Paideia är inte en islamistisk organisation, utan en judisk, ledd av israelen Barbara Spectre! Även i USA är de tyngsta judiska organisationerna både för och direkt medverkande till den vanvettiga invandringen som skett till landet. Många talar om den hotande ”islamiseringen” med den största självklarhet, medan det man i realiteten är vittne till, både före, under och efter andra världskriget (för att välja en tidpunkt i historien) är inget annat än internationell judefiering.

Detta är bara början på de många saker som måste erkännas och tillmötesgås ifall man på allvar önskar att göra något åt invandringen, mångkulturalismen och internationalismen. Invandringen till vårt land är som sådan ett symptom, och en liten (men väldigt allvarlig) del av en större och mer komplex bild. Norge skördar med andra ord konsekvenserna av de val våra politiker har tagit (och alltjämt tar) och vi har kanske alltid varit, när sanningen skall fram, i ett främmande folks hand och makt. Och sanna mina ord: Detta är bara början.

Titel:Judarnas roll Författad av:Redaktionen Publicerad:2011-11-22 Uppdaterad:2020-03-27

Läs också: