1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

JO-anmälan mot polismyndigheten och polisområdeschef för Kungälv-Ale

JURIDIK. I början av september gjorde polischefen i Ale-Kungälv, Teodor Smedius, uttalanden i sin tjänsteroll som klart strider mot svensk grundlag. Nu JO-anmäls polismyndigheten och Smedius av Nordiska motståndsrörelsen.

Det var den 31 augusti som medlemmar ur Motståndsrörelsen genomförde en lyckad banderollaktion i Kungälv. Efter aktionen skrev Kungälvs-Posten en artikel där tidningen intervjuade Teodor Smedius som är chef för polisområdet Kungälv/Ale. Det var i samband med intervjun som Smedius gjorde uttalanden som strider mot svensk lag, vilket Nordfront tidigare skrivit om.

Enligt Smedius är banderolluppsättningen redan ”olaglig”, trots att ingen domstol prövat fallet.

– Vi hade ingen laglig möjlighet att upplösa demonstrationen trots att den var olaglig, sade Teodor Smedius till Kungälvs-Posten.

Dessutom uttalar sig Smedius kategoriskt om en särskild politisk åsikt:

– Det var flera som ringde in. Det är klart människor reagerar när nazister demonstrerar på våra gator, och det är jag glad för, sade Teodor Smedius till tidningen.

Polismyndigheten JO-anmäls
Nordiska motståndsrörelsen juridiska grupp har tillsammans med organisationens riksledning utfärdat en JO-anmälan mot polismyndigheten. Anmälan lämnades formellt in av riksmedlemmen Fredrik Vejdeland idag.

Anmälan tar fasta på att regeringsformens andra kapitel och artikel 11 i Europakonvention ger ett skydd för var medborgares mötes- och demonstrationsfrihet. En demonstraton utan tillstånd är inte “olaglig” som Smedius påstår. Ur anmälan framkommer även:

Mot bakgrund av det ringa antalet deltagare, att manifestationen inte var öppen för allmänheten att ansluta sig till och att det under omständigheterna inte heller var sannolikt att någon utomstående skulle försöka ansluta sig bör sammankomsten inte anses allmän i linje med vad som anfördes i JO 1975 s. 92. Någon tillstånds- eller anmälningsplikt kan under omständigheterna inte anses förelegat.

Att polismyndigheten utpekar politisk verksamhet som “olaglig” kan få allvarliga konsekvenser för såväl den specifika gruppen som utifrån ett samhällsperspektiv. Ur anmälan:

Att polismyndigheten sprider sådana felaktiga föreställningar genom massmedier är anmärkningsvärt. Inte bara ur ett allmänt samhällsperspektiv, där ett reellt skydd för medborgerliga fri- och rättigheter förutsätter att allmänheten inte felaktigt invaggas i föreställningar om att visst legitimt utövande av sagda rättigheter skulle vara olagligt, men i synnerhet när det kommer till Nordiska Motståndsrörelsens demonstrationer.

I såväl flertalet större riksmedier som från riksdagspartier har det höjts röster för att på olika sätt förbjuda eller lagstifta för att framöver kunna förbjuda organisationen. Mot den bakgrunden får det anses allvarligt att polisen sprider bilden av att utövandet av den typ av aktivism som utgör organisationens kärnverksamhet skulle vara olaglig.

Slutligen påpekas att såväl regeringsformen som polisförordningen klart förbjuder att en polisman i sin yrkesroll uttalar sig politiskt på det sätt som polischefen Smedius gör:

Av 1 kap. 9 § regeringsformen följer att förvaltningsmyndigheter i sin verksamhet har att “beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. Av 10 § polisförordningen (2014:1104) följer att varje anställd vid polismyndigheten i kontakter med allmänheten ska “uppträda på ett sätt som inger förtroende”.

Att bedöma och ta ställning till vilka åsikter som framförts vid en fredlig demonstration såväl som att uttala glädje över att folk reagerar genom att ringa polisen bör ligga utanför polismyndighetens uppdrag och i vart fall anses klandervärt. I synnerhet efter att precis ha uttalat att demonstrationen skulle varit olaglig.

Som Nordfront tidigare påpekat kommer Nordiska motståndsrörelsens Fredrik Vejdeland att ställa upp i val i Kungälvs kommun. Med anledning av Teodor Smedius politiska uttalanden inställer sig frågan om Vejdeland kommer att utsättas för politiska trakasserier av polisen bara för att han enligt denna myndighet har ”fel” åsikt. Vidare vore det olyckligt ur rättssynpunkt om polisen får för sig att försöka begränsa valkampanjen i Kungälv bara för att en jävig polischef i Teodor Smedius fått för sig att den aktivism som Motståndsrörelsens bedriver är “olaglig”.

Läs JO-anmälan i sin helhet: JO-polismyndigheten-smedius

Titel:JO-anmälan mot polismyndigheten och polisområdeschef för Kungälv-Ale Författad av:Redaktionen Publicerad:2017-10-16 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: