1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Säpo om Motståndsrörelsens valrörelse: ”Förvånande hur stor plats de lyckades ta”

INRIKES. Idag publicerar Säpo sin årsrapport för 2018. Skriften påminner om ett månadsmagasin och innehåller i vanlig ordning varningar om Ryssland, islamister och den så kallade vit makt-miljön.

Det är Ryssland som är det stora hotet mot Sverige, ifall man ska tro Säkerhetspolisen som i sin årsrapport för 2018 beskriver det som att landet i öst agerar i “gråzonen” när det gäller antagonistiskt agerande mot Sverige.

I inledningen skriver Säpo-bossen Klas Friberg:

Under senare år har vi sett framför allt Ryssland utveckla en förmåga att aktivt och dolt påverka andra stater. Agerandet sker i en gråzon mellan fred och väpnad konflikt och syftar till att vinna en politisk målsättning samtidigt som en väpnad konflikt undviks. Genom aktiviteter inom gråzonen, till exempel cyberoperationer, strategiska uppköp och vissa diplomatiska initiativ, vill statliga aktörer skaffa sig ett övertag som kan användas för att destabilisera ett annat land.

Rapporten påminner om ett månadsmagasin och använder ordet “gråzon” väldigt ofta.

Just ordet “gråzon” tycks vara ett modeord inom Säkerhetspolisen och nämns inte mindre än sexton gånger i skriften, varav nästen hälften av gångerna i Fribergs egen text. Förutom Ryssland pekas Kina ut som ett “gråzon”-land, vilket troligtvis betyder att dessa länder är framgångsrika internationellt, flyttar fram sina positioner, men gör det inte på ett illegalt sätt – bara på ett sätt som globalisterna inte riktigt gillar.

När det gäller terrorism skriver Säpo att det största hotet mot Sverige fortfarande kommer från den så kallade islamistiska miljön. Terrordåden och rekryteringarna har planat ut i Europa, konstaterat man, vilket troligtvis beror på IS-kalifatets fall. Men samtidig varnar Säpo att det finns fler människor i denna miljö i Sverige än någonsin, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att vi aldrig haft så många rasfrämlingar från framförallt muslimska länder som idag.

En växande bred radikalnationalism
Bland “sju hot mot Sverige kommande år” som listas i rapporten nämns, förutom den ryska “gråzonen” och islamismen, även förstås den så kallade vit makt miljön i vanlig ordning. Säpo ser med oro på hur beröringsskräcken mellan mer och mindre radikala dissidentaktörer minskar:

En främlingsfientlig och radikalnationalistisk idéströmning har ökat i samhället, främst nätbaserad. Det bidrar till en bild av en växande bred radikalnationalism som inkluderar radikala och våldsbejakande grupper. Att vit makt-miljön och den lösare främlingsfientliga miljön närmar sig varandra kan bli en drivkraft för individer att begå främlingsfientligt motiverade brott. En sådan utveckling måste följas noga.


”Det ska vara jobbigt att vara extremist”
, skriver Säpo i ett annat segment. Där listar man olika sätt som “brottsaktiva” så kallade extremister ständigt ska störas, bland annat de som genomför bedrägerier för att finansiera terrorism. Säpo nämner inget om hur helt legala organisationer – som klassa som “extrema” av bland annat Säpo – får sina bankkonton systematiskt nedstängda och ifall detta är en del i Säpos plan om att vara jobbiga med “extremister”.

“Vit makt-organisationen fick stor genomslag”
Vidare oroas man över att åsiktskorridoren tycks ha breddas rejält i och med valrörelsen, vilket förstås beror på att Nordiska motståndsrörelsen och Alternativ för Sverige präglade den på många håll i landet.

Om Motståndsrörelsens valrörelse säger Säpos seniora analytiker Ahn-Za Hagström att den förvisso inte präglades av brottslighet. Att organisationen lyckades ta så stor plats beror enligt Säpo dock inte på att det finns ett sug bland folket för radikala förändringar, utan på ett “skrämselkapital”.

— Men det som förvånade var i vilken utsträckning den vit makt-organisationen som ställde upp i årets val lyckades påverka i det offentliga samtalet och få stort genomslag i den mediala bevakningen. Trots att långt ifrån allt de gjorde var brottsligt, så lyckades de med hjälp av sitt skrämselkapital att ta plats i media och påverka samhällsdebatten, kommenterar Hagström i rapporten.

Att åsiktskorridoren breddades under valrörelsen – vilket Hagström beskriver som ett “tuffare debattklimat” – ser Säpo som något oroväckande.

— Det är allas vårt ansvar att bemöta och ifrågasätta de budskap som extremistmiljöerna sänder. Säkerhetspolisen skyddar demokratin, men vi har alla ett ansvar att värna den, säger Hagström.

Ifall detta innebär att Säpo nu ska ge sig in i den politiska debatten för att krympa åsiktskorridoren igen återstår att se, men det vore förstås en spännande utveckling.

Vill hacka medborgares telefoner
Säpo beklagar sig även i rapporten över att 90 procent av den internettrafik som spionorganisationen försöker avlyssna är krypterad. Därför vill man få tillåtelse att hacka människors datorer och telefoner och på så sätt kunna avläsa informationen innan den krypteras.

Detta kommer man troligen att få, eftersom det finns ett lagförslag som är starkt kritiserat av flera remissinstanser – bland annat Datainspektionen – men som det finns en bred politisk enighet bakom.

I kvällens avsnitt av Studio Bothnia kommer jag och Robert Eklund att diskutera mer om Säpos årsrapport. Missa inte det!

Källor:
Säkerhetspolisen 2018
Hackerverktyg till polisen stöttas av partierna

Titel:Säpo om Motståndsrörelsens valrörelse: ”Förvånande hur stor plats de lyckades ta” Författad av:Simon Holmqvist Publicerad:2019-03-14 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: