1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Behovet av ett Leadership Perspective

Lyssna på första avsnittet av Leadership Perspective här och läs Fredrik Vejdelands tankar om den nya podden.

Listen to ”Leadership Perspective #1: The premiere – What is the Nordic Resistance Movement?” on Spreaker.

Denna artikel publicerades ursprungligen på svenska på NordiskRadio.se för att sedan översättas till engelska och publiceras på NordicResistanceMovement.org. Då den engelsktalande podden Leadership Perspective är en naturlig utveckling av svenska Ledarperspektiv tänkte jag här försöka mig på konststycket att tala till svensk och internationell publik samtidigt.

Leadership Perspective lanseras idag, onsdagen den 18 december 2019, men innan jag kommer in på lanseringen och hur poddandet kommer att se ut, kan det vara lämpligt att förklara varför vi ens känner behovet av att ge ut ett Leadership Perspective. Låt oss därför ta allt från början.

Från Ledarperspektiv till Leadership Perspective

Första avsnittet av Ledarperspektiv kom ut den 21 april 2018. Detta var mitt i en begynnande valkampanj som Nordiska motståndsrörelsen deltog i inför valet på hösten samma år. Själva valet var också en av huvudanledningarna till att Ledarperspektiv kom till.

Detta var vårt första val och vi kände ett behov av ideologisk stadga inom vår organisation för att inte förlora oss själva i processen. Nordiska motståndsrörelsen är inte ett parti utan en revolutionär, nationalsocialistisk kamporganisation med en parlamentarisk gren. Därför kände vi att det behövdes en officiell podd där organisationens viktiga ståndpunkter klargjordes på veckobasis. Vi ville helt enkelt inte förvandlas till ett lite mer radikalt antiinvandringsparti eller något liknande.

Vi märkte ganska omgående att detta var ett väldigt lyckat koncept, inte minst vad gäller att ”drilla” våra egna medlemmar i organisationens ideologi och ståndpunkter. Det som sades i podden skapade till enighet i viktiga frågor. Podden var ett mycket effektivt sätt att kommunicera internt – men också externt.

Här kan det i sammanhanget också nämnas att gensvaret varit stort även utanför organisationen. Podden har idag i snitt 4000 lyssnare, vilket är en förvånansvärt bra siffra i svenska mått mätt för en ideologisk podcast med en medvetet seriös framtoning och med ganska tunga ämnen som avhandlas – om än på ett så folkligt sätt som möjligt.

Vi fortsatte i oförminskad takt, varje vecka, fram till sommaren 2019 då vi valde att ta ett längre sommaruppehåll. Vi kände att vi behövde fundera över Ledarperspektivs framtid och vilken utgivningstakt som var bäst för oss själva och för lyssnarna. Efter en del diskussioner mellan mig och Lindberg kom vi fram till att Ledarperspektiv skulle komma ut en gång varannan vecka men att vi även skulle ha en engelskspråkig variant en gång i månaden – Leadership Perspective.

Behovet av ett Leadership Perspective

I stort sett är behovet för ett Leadership Perspective detsamma som behovet för ett Ledarperspektiv, men på större skala. Vi vill nå ut med våra officiella ståndpunkter även till amerikaner, britter och andra, men framförallt till våra övriga nordiska kamrater.

Norden består av fem länder där inte alla våra nordiska medlemmar förstår det svenska språket. Vi vet att vi har många norrmän och danskar som lyssnar på podden, men också att många finnar och majoriteten av islänningar inte alls förstår svenska. Detta innebär att organisationens officiella ståndpunkter tills idag inte närmelsevis nått ut till alla medlemmar i organisationen utan att svenskar får en stor fördel gentemot andra, vilket såklart är både fel och orättvist.

Vidare så vet vi att Nordiska motståndsrörelsen blivit en inspirationskälla för andra organisationer runtom i världen. Det finns organisationer som har bildats på grund av Nordiska motståndsrörelsen eller använt sig av vår modell när de byggt sin struktur. Detta är något vi absolut ska känna stolthet inför, men också ansvar. För dem som nu vänder sig till oss, som tar sina första steg att bygga kamprörelser i sina egna länder, måste vi agera föredömen och erbjuda den hjälp vi kan ge. Leadership Perspective utgör en stor del av det behovet.

Målet är världsherravälde?

I nuvarande stund kommer Ledarperspektiv ut två gånger i månaden och Leadership Perspective ut en gång i månaden. Framtiden får utvisa om vi utökar utgivningstakten, men just nu är vi rätt upptagna herrar. En rent personlig tanke från min sida är att det i så fall finns ett större behov av mer Leadership Perspective.

Tankar om Leadership Perspective

Leadership Perspective kommer som sagt en gång i månaden och som det ser ut nu kommer det att vara vid mitten av månaden (nästa avsnitt kommer den 15 januari). I detalj hur programmen kommer att se ut har vi ännu inte bestämt utan vi befinner oss just nu i en utvecklingsfas där vi kan komma att göra vissa små förändringar. I nuläget har vi två segment: ”What has happened in the struggle since last time?” och ”Ideological/Tactical question”. Därtill också att jag kommer att ha en inledning på något sätt.

I Leadership Perspective kommer vi mer prata om saker som sker på det internationella planet, exempelvis bemöta internationella massmediala skriverier. Det kan bli så att vi väljer att mer fokusera på pan-nordiska nyheter i Leadership Perspective och att Ledarperspektiv kan tillåta sig att bli något mer svenskbetonad. Men även här kommer vi att prova oss fram. Vi ska i alla fall försöka undvika att bara kopiera sådant vi redan tagit upp i Ledarperspektiv.

Som svensk kommer du emellertid förmodligen redan ha mycket av de ideologiska bitarna om du lyssnat regelbundet på Ledarperspektiv, eftersom denna utkommer mer frekvent. Som svensk medlem är det alltså inget ”brott” om du inte väljer att slaviskt följa varje ord av Leadership Perspective, men lyssna gärna på delarna som berör dina nordiska kamrater. Dessutom är ju upprepning bra.

Just nu har vi tre poddar på engelska. Den politiska podden Nordic Frontier, aktivistpodden Nordic Voice (vilande just nu) och organisationens officiella podd Leadership Perspective. Dessa tre poddar kommer att föra fram organisationens ståndpunkter, göranden och låtanden, men på olika sätt. Att det nu finns ett Leadership Perspective betyder exempelvis inte att Nordic Frontier kommer att sluta prata om Nordiska motståndsrörelsen, nationalsocialism eller upphöra med att ha åsikter om kampen för att bli enbart nyhetspratare. De kommer att fortsätta med sitt goda arbete vid sidan av Leadership Perspective:s arbete.

Vi har detta samarbete i Sverige och där har det fungerat alldeles utmärkt. Där har vi den politiska podden Radio Nordfront, aktivistpodden Mer än ord samt organisationens officiella podd Ledarperspektiv. Ibland går vi in i varandras områden, men trots detta är dessa poddar de tre mest lyssnade poddarna vi har, vilket jag tolkar som att vi alla uppfattas som att vi har något eget att erbjuda.

Första avsnittet är en introduktion och där besvarar vi frågor som ”What is Leadership perspective?”, ”Who is Simon Lindberg?”, ”What is the Nordic Resistance Movement?”, följt av en hel del FAQ:s. Vill ni veta mer om Leadership Perspective kan ni läsa vår programbeskrivning, och lyssna på programmet.

Väl mött!

Titel:Behovet av ett Leadership Perspective Författad av:Redaktionen Publicerad:2019-12-18 Uppdaterad:2020-03-24

Läs också: