1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

SÄPO:s allt mer fräcka trakasserier

Robert Eklund kommenterar SÄPO:s nya vapen mot den politiska oppositionen

Den svenska Säkerhetspolisen (SÄPO) har som sin primära uppgift att försvara den svenska ”demokratin” och skydda landet mot terrorangrepp. Man har också som uppgift att motverka vad man från systemets håll benämner ”de våldsbejakande miljöerna”, vilket på orwellskt nyspråk betyder den politiska oppositionen i landet.

Att använda landets säkerhetstjänst som verktyg för att slå ner på politisk opposition är något landets politiker och samlade journalistkår vanligtvis slår ner stenhårt på. I vart fall när det händer i länder som för tillfället är misshagliga för den rådande makten, det senaste exemplet på detta kan vi nu nästan dagligen se genom snyfthistorier om ”demonstranter” i Vitryssland i var och varannan mediepublikation. Tyvärr är både det svenska poliktikerskrået och journalisterna extremt hemmablinda när samma saker händer i Sverige.

Under många år nu har SÄPO använts som ett verktyg för att förhindra tillväxt i organisationen genom att trakassera medlemmar och potentiella medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Jag måste för sakens skull också nämna att Motståndsrörelsen är ett registrerat politiskt parti, som bedriver helt och hållet laglig verksamhet. SÄPO:s senaste ”vapen” i kampen mot oppositionen är orosanmälningar till socialtjänsten rörande medlemmars barn.

Man kan med allra största sannolikhet också konstatera att SÄPO inte skulle kunna agera på samma sätt mot andra utpekade grupper inom de så kallade våldsbejakande miljöerna. Om man skulle orosanmäla barn till personer inom den islamistiska miljön så finns det en uppsjö riksdagspolitiker, ledarskribenter, journalister och andra proffstyckare som står beredda att rycka ut till dessa förtryckta minoriteters räddning. Likadant så skulle allsköns gaphalsar inom etablissemanget vråla sig hesa mot säkerhetstjänsten om man skulle ta till samma metoder mot föräldrar inom den vänsterextrema miljön.

Tillsammans med Simon Holmqvist på Nordfront har jag undersökt en rad av dessa fall (läs gärna Simons artikel på Nordfront).

Man kan kategorisera de anmälningar vi har granskat på följande sätt:

  • Föräldrar som är organiserade i Nordiska motståndsrörelsen
  • Ungdomar som ej fyllt 18 år som är organiserade i Nordiska motståndsrörelsen
  • Barn/ungdomar som har annan anknytning till medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen.

Alla de undersökta fallen kännetecknas av att man från SÄPO:s sida inte i ett enda av fallen hänvisat till något som skulle peka på att barnen i fråga skulle fara illa på något sätt. Utom då kopplingen till Nordiska motståndsrörelsen. På direkta frågor från journalisten på Nordfront så förnekar heller inte talespersonen från SÄPO att anmälningarna enbart är gjorda på grund av medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen.

Det är också i sammanhanget viktigt att nämna att ingen av de anmälningar vi har granskat har lett till mer än ett samtal med socialtjänsten för att sedan läggas ner utan åtgärder. Så man kan konstatera att ALLA anmälningar har till 100% varit obefogade.

Att den svenska regeringen använder landets säkerhetstjänst för att slå ner mot politisk opposition är ett faktum. Man hittar på olika benämningar på misshagliga politiska strömningar för att kunna runda grundlagen som förbjuder myndigheter, inklusive SÄPO, att kartlägga och föra register enbart grundat på politisk tillhörighet. Att man nu tagit trakasserierna till en helt ny nivå kan vi i Nordiska motståndsrörelsen aldrig acceptera.

Därför kommer vi att vidta juridiska åtgärder mot den svenska staten och Säkerhetspolisen. Jag kan därför idag meddela att vi i skrivande stund har kontakt med jurister och förbereder den lämpligaste och mest kraftfulla angreppspunkten mot de politiska poliserna på den svenska säkerhetstjänsten.

Förbud mot diskriminering
Åtnjutandet av de fri- och rättigheter som anges i denna konvention skall säkerställas utan diskriminering på någon grund såsom kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åsikt, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd eller ställning i övrigt

Europakonventionens 14:e artikel
Titel:SÄPO:s allt mer fräcka trakasserier Författad av:Robert Eklund Publicerad:2020-09-09 Uppdaterad:2020-09-09

Läs också: