1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Alla behövs i kampen

Nordiska motståndsrörelsens ledare skriver i denna kommentar om medlemskap och folkgemenskap.

Det finns de som menar att kampen ska exkluderas de som inte är tillräckligt vältränade, intelligenta eller attraktiva. Att dessa gör mer skada än nytta då de skulle skrämma bort de som är mer vältränade, intelligenta och attraktiva. Ibland menas också att inte kvinnor eller åldringar ska få delta eller att vi skulle rata människor för att de är låginkomsttagare utan utbildning.

Nationalsocialismen är en världsåskådning som förfäktar folkets väl – hela folkets väl – även de svagare. Även de otränade. Även de mindre intelligenta. Även de mindre attraktiva. Såväl kvinnor som män, gamla som unga och grovarbetare som akademiker utgör alla en viktig del av de som tillsammans är folket.

Det är rimligt att diskutera taktik och hur vi bäst och snabbast ska nå framgång. Det är klokt att rannsaka sig själv och vara kritisk. Ännu viktigare är det dock att leva som man lär. Om man önskar bygga ett samhälle för hela folket måste man självklart också kunna inkludera alla delar av folket i kampen. Allt annat vore hyckleri.

Vårt folk är döende

Allt för få människor är idag beredda att offra sig själva för att bryta den negativa trenden och gå till kamp för att rädda vårt folk. Hur kan man i detta läge ta sig rätten att säga att någon som verkligen är beredd att göra de offer som krävs ändå inte ska få lov att göra detta? Att man inte är bra nog att få kämpa för det folk man utgör en del av?!

De som vill exkludera stora delar av folket från kampen är inte nationalsocialister. Åtminstone inte annat än på pappret. Människor som inte vill ansluta sig till vår kampgemenskap för att den innehåller kvinnor, åldringar och låginkomsttagare är faktiskt inte ens önskvärda att ta del i den. Folkförakt är motsatsen till nationalsocialism och är en av många saker vi som en nationalsocialistisk kamporganisation måste bekämpa hårt.

Givetvis måste vi dock ställa vissa krav på de som ska gå med oss. Vi kan kräva att en otränad rekryt tränar liksom att en obildad bildar sig. Då självförbättring är en grundpelare inom nationalsocialismen ligger detta helt i linje med våra mål. Det är heller inte något anmärkningsvärt att de som begått grova överträdelser mot folkgemenskapen kommer att nekas inträde. Exempelvis kommer en pedofil eller narkotikalangare aldrig att välkomnas i våra led.

Föredömen

Vi publicerade nyligen intervjuer här på Motståndsrörelsen.se med Paulina Forslund och Vera Oredsson. Den förstnämnda är niobarnsmor och den sistnämnda är 92 år gammal. Bägge två mödrar och fantastiska kvinnor, ja faktiskt föredömen, som gjort och fortfarande gör otroligt mycket mer för kampen än många unga män.

Jag har under mina många år som nationellt aktiv också sett flertalet otränade människor slåss på gatorna medan mer vältränade backat. Jag har sett obildade människor argumentera omkull meningsmotståndare medan de bildade bara stått och stammat. Jag har sett låginkomsttagare som skänker ofantligt mycket mer av både tid och pengar än välbärgade.

Framförallt så har jag sett otaliga personer växa i kampen. Personer som inte varit mycket för världen under sitt rekryteringsmöte, men att man ändå kunnat skönja en potential. Några år senare har de varit vältränade, vältaliga, utåtriktade och fanatiska kämpar för vår sak. Detta är alltså människor som vissa hade velat rata. Människor som vissa andra vägrar ansluta sig till kampen för att de finns med. Eller ja, de använder det som ursäkt i varje fall.

En folkrörelse

För att vi ska ro hem den här kampen måste vi bygga en folkrörelse som leds av en spjutspets. Vi måste bygga en organisation som speglar det samhälle vi ska bygga efter maktövertagandet där alla nordiska män och kvinnor på olika vis utgör en väsentlig del i maskineriet till vår nation. Där allas potential tas till vara på.

Vi erkänner inte floskeln om allas lika värde, utan förstår att människor är olika och därtill besitter olika förmågor och erfarenheter. Därför måste rätt man på rätt plats eftersträvas. Det säger sig självt att i de lägen där det är möjligt bör en mer attraktiv person vara fanbärare, en mer vältalig bör vara den som håller tal, en mer vältränad bör vara den som försvarar de andra mötesdeltagarna osv. Det får dock inte utesluta de människor med andra förmågor som också vill dra sitt strå till stacken.

Klarar vi inte av att verka under de formerna idag i vårt relativa fåtal är det totalt otänkbart att vi skulle klara driva en hel stat enligt de nationalsocialistiska principerna.

Är detta en mindre taktisk väg att gå? Vem säger det? Det enda exemplet vi kan se i historien på en nationalsocialistisk rörelse som segrat är NSDAP på 1930-talet i Tyskland. Menar samma kritiker att dessa borda avfärdat Goebbels för att han var kort och halt? Att de borde avfärdat Göring för att han var otränad? Att de borde avfärdat Himmler för att han hade glasögon? Om detta hade gjorts kan jag garantera er att vi inte ens hade haft exemplet Tyskland att se på.

Vi behöver varenda man och kvinna som vill kämpa med oss i kampen. Om vi inte lyckas få användning av dessa och få de att göra nytta i kampen så är det faktiskt inte deras fel, det är vårt fel. Om någon typ med mindervärdeskomplex inte känner att det är häftigt nog att ansluta sig till en folkrörelse av människor som ännu inte nått sin fulla potential – då är det faktiskt dennes fel, det är inte vårt fel.

Alla behövs i kampen

Vi behöver de vältränade och bildade som kan föregå med gott exempel. Vi behöver de otränade och obildade som kan få organisationen att växa på allvar. De unga som de gamla. Kvinnor som män. Vi är en motståndsrörelse som kämpar för vårt folks framtid – inte för att vara det häftigaste gänget på skolgården. Kan vi sedan vara det också är det såklart en bonus, men inte en bonus som får utfalla på bekostnad av vår verksamhet i stort.

Är du vältränad och bildad? Om du också i sann nationalsocialistisk anda är kamratlig och ödmjuk är du varmt välkommen med din ansökan – för du behövs i kampen. Är du otränad och obildad? Om du också i sann nationalsocialistisk anda är villig till självförbättring är du varmt välkommen med din ansökan – för du behövs i kampen.

Alla behövs i kampen – så även DU!

Titel:Alla behövs i kampen Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2020-10-15 Uppdaterad:2021-07-17

Läs också: