1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Skogsvandring med övernattning i Värmland

Lördagen den 9 januari genomfördes en skogsvandring med övernattning i Värmland.

Lördagen den 9 januari anordnades en vandring i Värmlands skogar av Näste 5. Då man samlades möttes man av någonting som var oväntat men samtidigt uppskattat: En och en halv decimeter nyfallen snö.

Det var snart dags att lämna samlingsplatsen och deltagarna fick med hjälp av en karta bestämma sin position för att sedan ta ut kompassriktning mot respektive delmål.

Ett av målen var vid en tjärn där man höll en eldutbildning, där man fick visat för sig hur man hittar tjärved, nämligen i tallar – antingen i döda stammar eller i döda grenar i nederdelen av levande träd.

Efter detta fortsatte vandringen och man fick bland annat korsa en bäck genom att balansera på en trädstam.

En lång vandring senare var man framme vid den plats där man skulle anlägga kvällens läger. Efter en fikapaus inledde man processen med att bygga själva lägret, varefter man grillade mat över elden.

Efter natten, då det fallit ytterligare en decimeter snö, inledde man söndagen med en gemensam frukost. Därefter fick deltagarna navigera tillbaka till samlingsplatsen utan karta och kompass, vilket underlättades något av gamla spår även om en del ny snö fallit.

Titel:Skogsvandring med övernattning i Värmland Författad av:Naste 5 Publicerad:2021-01-30 Uppdaterad:2021-01-31

Läs också: