1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nej till vaccinpass för Covid 19!

Nordiska motståndsrörelsens ställningstaganden i frågan presenteras av organisationens ledare.

Idag, den 1:a december, infördes vaccinpass officiellt i Sverige – en verklighet som sedan länge varit rådande i många andra länder.

Trots detta och trots att vissa privata aktörer redan (genom olaglig diskriminering?) drar det ännu längre än det regeringen beslutat har vi det i Sverige fortfarande väldigt fritt jämfört med i stort sett alla andra I-länder i världen.

I Australien är kraftiga åtgärder införda mot ovaccinerade (och till viss del även mot vaccinerade) som innefattar allt ifrån att man måste checka in digitalt i stort sett vart man än går någonstans till att man inte tillåts ha besökare i sitt hem annat än i undantagsfall. I Grekland togs det idag beslut om att alla ovaccinerade medborgare över 60 år måste böta 100 euro i månaden. I vårt grannland Danmark har man tagit arbetarrättigheter ett par hundra år bakåt i tiden genom att låta alla företag få lov att avskeda anställda som inte vaccinerat sig eller fortlöpande uppvisar negativa testresultat.

Oavsett hur långt staterna väljer att dra sina vaccinpass så är det fel väg att gå i detta fall. Jag deklarerade också redan för en vecka sedan i podcasten Ledarperspektiv att Nordiska motståndsrörelsen är motståndare till vaccinpass och annan diskriminerande behandling av de medborgare som inte önskar ta något vaccin mot Covid-19 (Lyssna på hela avsnittet här och urklippet om just detta här). Detta var också en del av det budskap vi spred till Gävles invånare under vår offentliga aktion där i söndags.

Givetvis står vi fast vid detta, men jag tänkte handskas ytterligare med den heta potatisen genom att något tydligare förklara varför och kommer då även in på varför frågan inte är så enkel som vissa tycks vilja göra gällande. Det är väldigt svagt ideologiskt att vara emot något enkom för att dagens system är positiva till det och tyvärr är det just så här många nationella och andra systemkritiker tycks resonera. Visst kan jag inte neka till att det oftast är en bra värdemätare kring sakers allmänna tillstånd och att således basera sina instinkter på det etablissemanget menar är riktigt – fast alldeles precis tvärtemot då – behöver inte alls vara fel, men i ett större och längre perspektiv måste givetvis en bättre analys av situationen göras och en mer övervägd ställning intas.

För många av de som skriker högst mot regimens hantering av Corona är individens frihet det heligaste av allt. Staten ska inte ha rätt att bestämma över en individs kropp och allra helst faktiskt inte över en individ överhuvudtaget. Detta är INTE åsiktsyttringar som delas av Nordiska motståndsrörelsen. Tvärtom menar vi att detta liberala gift utgör en av många anledningar till varför samhället ser ut som det gör idag och att vår ras är döende.

Med detta sagt är vi nationalsocialister inte heller förbudsivrare i enlighet med kommunismen och socialdemokratin (ett ämne vi också pratat om i tidigare avsnitt av Ledarperspektiv) utan värnar faktiskt på riktigt individens frihet. Vi vill därför inte per automatik förbjuda allt som är skadligt för individen, istället menar vi att i en sund stat ska varje man och kvinna kunna ta ansvar för sig själva i de allra flesta frågor.

Det finns dock undantag, för ännu viktigare än denna individens fria vilja är rasens överlevnad, utveckling och frihet. Kollektivet, nationen och folket som helhet är i slutändan viktigare än någon enskild individ.

I sammanhanget kan det också påtalas att det finns de som försöker dra likhetstecken mellan Hitlers positiva syn på vacciner under 30-talets Tyskland och dagens Coronavaccin och att det således skulle vara hyckleri av oss nationalsocialister att stå som motståndare till detta idag.

En milsvid och totalt avgörande skillnad föreligger dock beroende på om vaccinutvecklarna och läkemedelsindustrin drivs av vinstintressen som de till 100% görs idag, eller om de är kontrollerade av en nationalsocialistisk stat och till fullo verkar i folkets tjänst, helt och hållet utan tanke på profit.

Gällande ett virus som allvarligt hotade vårt folks överlevnad skulle också den nationalsocialistiska staten införa restriktioner och kanske även rentav skulle propsa på vaccin. Om situationen skulle vara riktigt, riktigt allvarlig och det faktiskt också hade lett till önskad effekt kanske vi rentav skulle införa tvångsvaccinering. För att förtydliga och förenkla – stod vi inför valet att hela vårt folk skulle dö eller att de skulle tvångsvaccineras skulle vi välja det sistnämnda.

Detta är dock i allra högsta grad teoretiskt fantiserande. Vad som däremot är högst verkligt här och nu idag är att Covid-19 inte ens i närheten utgör ett sådant hot mot vårt folk och som sagt finns det inte heller idag något nationalsocialistiskt läkemedelsföretag som verkar på grundval av etik före profit.

I det utgångsläge som då istället faktiskt råder menar vi att det måste få vara upp till varje enskild individ att avgöra om de vill utsätta sig för de risker som vaccinet innebär eller hellre ta de eventuella konsekvenserna av att drabbas av Covid-19. Alla måste få lov att göra detta val utan att få mottaga repression och diskriminering från varken staten eller privata aktörer. Nordiska motståndsrörelsen säger alltså klart och tydligt nej till vaccinpass för Covid-19!

Då Covid-19 i vart fall inte är särskilt farligt för de utanför riskgrupper, då vaccinet inte tycks fungera särskilt bra (eftersom att vaccinerade trots allt smittas) och då det dessutom är förenligt med kända (men förmodat också med ännu okända) biverkningar menar också Nordiska motståndsrörelsen att du bör vara skeptisk till att vaccinera dig trots etablissemangets repression och hets.

I den situation vi nu befinner oss i gällande detta menar jag också att frågan har förvandlats till något större och viktigare än vaccin eller inte vaccin. Nu handlar det istället om att systemet vill att du ska agera på ett speciellt vis (vaccinera dig) och om du går emot denna vilja kommer du att bli straffad. Det handlar vidare också om att försöka så split mellan olika delar av folket, att försöka binda de som tagit vaccinet till sig för att gemensamt gå emot de ovaccinerade som ska straffas.

Även du som redan har vaccinerat dig bör ställa dig frågan ur denna ideologiska grundval; anser du det vara rätt att systemet ska kunna införa vilka åtgärder som helst mot de som inte agerar som de önskar? Än om du redan gjort valet att vaccinera dig, önskar du verkligen ge systemet makt att kunna göra vad de vill och mot vem de vill, enkom för att de tycker och agerar annorlunda än den av etablissemanget etablerade normen och vad systemet på förhand godkänt?

Om inte bör du av rent principiella skäl i alla tänkbara situationer ta sida med de ovaccinerade och även ta dig en rejäl funderare kring ifall du ska ta ännu fler sprutor mot Corona i framtiden.

Avslutningsvis till dig som nu utsätts för Covid-passets restriktioner. Okej, så du får inte gå på restaurang, bio eller fotboll längre? Visa då att du kan laga mat och underhålla dig själv. Får du inte gå på gym eller åka utomlands? Träna hemma då och semestra i Sverige.

Det är deras förlust och inte din att du inte längre kan föda dem med dina pengar. I slutändan bygger nämligen hela deras system på att du konsumerar. Det är de som behöver dig och inte du som behöver dem. Genom att vi alla omfamnar den inställningen kan vi besegra dem i deras eget spel och därför bör även du som redan har vaccinerat dig bojkotta alla som kräver att du uppvisar vaccinpass.

Titel:Nej till vaccinpass för Covid 19! Författad av:Simon Lindberg Publicerad:2021-12-01 Uppdaterad:2022-01-22

Läs också: