1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordiska motståndsrörelsens rikspolitiska ståndpunkter inför valet 2022

Här redogörs för partiets viktigaste politiska frågor och var du kan finna mer information gällande ställningstaganden i alla övriga tänkbara politiska spörsmål.

Precis som det klargjordes för i valspecial-avsnittet av Nordiska motståndsrörelsens officiella podcast Ledarperspektiv är de tre viktigaste rikspolitiska frågorna i årets val följande:

 • Invandring: Då vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp och det största och mest akuta hotet mot detta idag är massinvandringen, så vill vi införa ett totalstopp av all utomeuropeisk invandring.

  När massinvandringen dock redan nu nått sådana proportioner att det vore omöjligt att göra Sverige till en sund nation igen genom att bara stoppa invandringen och låta de främlingar som redan befinner sig här få stanna kvar, vill vi dessutom genast påbörja återsändandet av merparten av de utomeuropéer som befinner sig inom Sveriges gränser.

 • Självständighet: Eftersom att vår värld av idag kontrolleras av dolda och icke folkvalda makthavare som inte vill oss väl, måste vi först för att kunna nå verklig självständighet, återta makten över vårt land från de globalister som styr oss.

  Något annat som blivit plågsamt tydligt först under Corona-åren och senare under Ukraina-kriget, är att Sverige idag står i beroendeställning till omvärlden genom import av produkter som vi skulle ha kunnat tillverka själva. Därför vill vi återbringa en levande landsbygd och dessutom skapa en modern basindustri för att kunna nå total självförsörjning.

  Med ett Nato-medlemskap upphör också vår militära frihet och detta är något som vi med kraft måste motverka, samtidigt som vi givetvis inte heller önskar förledas in i några andra imperialistiska allianser.

 • Miljö och natur: Med anledning av att människan i den liberala demokratins tidsålder har förvandlats till en parasitär varelse som suger ut jordens resurser, skövlar skog och på andra sätt behandlar naturen vårdslöst för att antingen göda sin egen livsstil eller göra rika människor ännu rikare, så vill vi gå i bräschen för hårdare miljö- och djurskyddslagar.

  Då de flesta andra av de som ändå säger sig värna miljön i stort sett enbart bryr sig om den ”globala uppvärmningen” och missar betydligt mer relevanta miljöfrågor där inte bönder och landsbygdsbefolkningen behöver bli lidande, vill vi klargöra att vårt fokus ligger på verkliga miljöproblem där storfinansen är de som får betala för lösningarna i första hand istället för folket. Vi önskar också bekämpa olovligt kommersiellt utnyttjande eller annan exploatering av naturen.

Även om dessa frågor alltså ses som de viktigaste just nu, så har vi givetvis åsikter i alla tänkbara politiska frågor och för den som önskar veta hur vi ställer oss rent politiskt i specifika frågor har vi nu uppdaterat vår politik på riksplan som du hittar här tydligt och enkelt uppdaterat i 19 olika kategorier.

Vi vill också uppmärksamma nya läsare om att vi har en sektion med vanliga frågor och svar gällande Nordiska motståndsrörelsens politik och ideologi, samt att vi givetvis rekommenderar alla att också läsa vårt politiska program Vår väg i sin helhet.

Titel:Nordiska motståndsrörelsens rikspolitiska ståndpunkter inför valet 2022 Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-05-18 Uppdaterad:2022-06-07

Läs också: