1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Rekordsnabb rättegång i Växjö för ”hets” mot judar

Medlemmar i Näste 7 var på rättegång åtalade för hets mot folkgrupp.

Bakgrunden till åtalet var en flygbladsutdelning under den judiska högtiden Yom Kippur i Växjö i september 2020 då Näste 7 informerade allmänheten om judiska traditioner som till exempel den om omskärelse och där rabbiner suger upp blodet från nyfödda pojkar när omskärelsen skett.

Motståndsmännen såg fram emot att få slå hål på åklagarens missuppfattningar, men det hann dock inte bli mycket av det, för innan rättegången ens hade börjat tog en av motståndsmännens advokater upp att eftersom att fallet berörde tryckta flygblad var det ett tryckfrihetsmål och därmed kan åtal endast väckas av justitiekanslern och inte av en vanlig åklagare.

Åklagaren fick då möjlighet att förklara varför man valt att väcka åtal, varpå han bad om en paus för att kunna överlägga med sina åklagarkollegor på telefon. Efter en halvtimmes paus samlades man i rättssalen igen och åklagaren påstod då att grunden för beslutet att väcka åtal var ett yttrande från justitiekanslern, men att man dessvärre i nuläget inte hade tillgång till detta yttrandet. Rätten tog då ännu en paus för att diskutera saken. När man sedan samlades igen meddelade rätten att man beslutat att avvakta två veckor och låta åklagaren lägga fram yttrandet från justitiekanslern.

Det var med blandade känslor motståndsmännen tog emot detta besked. Å ena sidan var man givetvis nöjda med att en politisk rättegång såg ut att ha stoppats, men å andra sidan var man något besvikna för att man därmed inte fick möjlighet att vinna rättegången, vilket man var säkra på att man skulle ha gjort i vilket fall.

Nästeschef Hampus Maijala uttalar sig som följande angående rättegången:

Varför åklagaren väljer att väcka åtal om en händelse som inträffat för över två år sedan där förundersökningsarbetet är kantat av slarv och brister från start kan man enbart spekulera kring. Jag kan mycket väl tänka mig att systemet i detta fallet är så pass pressat att det inte kan tillåta att obekväm information om ett visst folks religiösa seder och traditioner kommer till allmänhetens kännedom, att det helt enkelt väger tyngre att väcka åtal än vad det gör att slänga bort samhällets resurser bland alla våldtäkter, skjutningar och mord som har kommit att bli dagliga inslag i Sverige.

Vi hoppas på att åtalet avskrivs och preskriberas då detta är ett ärende för JK. Skulle det mot all förmodan gå till allmänt åtal och en fällande dom så kan man kraftigt ifrågasätta rättssäkerheten i Sverige och svensken ska fråga sig själv varför vissa religioner får kritiseras och andra inte. Eller för att använda det välkända citatet: ’För att ta reda på vilka som styr över dig behöver du bara ta reda på vilka du inte får kritisera.’

Titel:Rekordsnabb rättegång i Växjö för ”hets” mot judar Författad av:Naste 7 Publicerad:2023-02-01 Uppdaterad:2023-02-01

Läs också: