1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

 • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
 • Ja, det är ok
 • Nej, jag godkänner inte den
 • Jag vill läsa mer
 • Jag bryr mig inte (Ja)

Självstudier i Min kamp – första delen

I denna artikel kommer Lukas Lindgren ge läsarna möjlighet till självstudier i utvalda delar av Adolf Hitlers bok.

Nedan finns länkar till mina tre artiklar med utdrag ur Greenpilleds version av Min kamp och under varje utdrag radar jag upp ett antal frågeställningar. Dessa frågeställningar kommer att vara direkt kopplade till artiklarna och dem sidor de behandlar. Tanken är att de läsarna som vill ska kunna använda sig av frågorna för att på ett lättare sätt kunna bearbeta sidornas innehåll.

Sida 32-38

Den, som inte själv känner ormen klämma om sin hals, kommer aldrig att göra bekantskap med dess gifttänder. I annat fall blir resultatet endast ytligt svammel eller förljugen sentimentalitet. Båda är skadliga. Det ena, då man aldrig förmår tränga till problemets kärna och andra, då man förbigår det väsentliga. Jag vet inte vad som är mest ödesdigert: ett nonchalerande av den sociala nöden, som majoriteten av de av lyckan gynnade och de, som själva arbetat sig upp dagligen ses göra, eller den lika högmodiga som ofta påträngande taktlösheten och det alltid nådiga sättet att vara nedlåtande, som vissa modedockor i kjolar och byxor visar, vilka ’känner med folket’.

Hitler, 2020, s. 33

Välgörenhet eller folkgemenskap?

 1. Saknar våra nutida folkförrädare också förståelse för den sociala frågan? Om ja, på vilket sätt?
 2. Håller du med Hitler om att folkgemenskap är överlägset välgörenhet?
 3. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan folkgemenskap och välgörenhet?
 4. Hur skulle du vilja se att de sociala frågorna behandlades i ett framtida Norden?

Sida 38-41

Frågan om ett folks ”nationalisering” är samtidigt i främsta rummet en fråga om sunda sociala förhållanden som grundval för individens uppfostran. För endast den, som genom uppfostran och skola lär känna det egna fäderneslandets kulturella, ekonomiska, men framför allt politiska storhet, kan och ska också känna den inre stoltheten att få lov att räkna sig som en av detta folk. Och kämpa kan jag endast för något, som jag älskar, endast älska vad jag högaktar, och högakta det, jag åtminstone känner till.

Hitler, 2020, s. 41

Hur blir man nationell?

 1. Hur blev du själv nationell? Känner du igen Hitlers resonemang i ditt egna uppvaknande?
 2. Kan du ge några exempel på hur ”nationaliseringen” av en arier kan korrumperas?

Sida 45-55

Hittills hade jag endast såsom åskådare lärt känna det socialdemokratiska partiet vid några massdemonstrationer, utan att därutöver ha den ringaste inblick i dess program eller dess anhängares mentalitet, men nu kom jag på en enda gång i beröring med produkterna av dess uppfostran och ”världsåskådning”. Och vad jag annars skulle ha lärt kanske först efter åtskilliga årtionden, fick jag nu till skänks inom loppet av ett par månader: insikten om en under den sociala dygdens och människokärlekens mask uppträdande pest, från vilken mänskligheten om möjligt snart måste befria jorden, då annars jorden mycket lätt skulle kunna bli fri från mänskligheten. 

Hitler, 2020, s. 46

Marxismens andliga terror

 1. Hur såg din egen första kontakt med vänstern ut? Vad tyckte du om dessa individer och deras tankar?
 2. Är marxismens andliga terror någonting du själv sett eller upplevt?
 3. Håller du med Hitler om att ”borgarna” på många sätt har hjälpt vänstern?
 4. Hur tycker du den nationella rörelsen borde hantera och bemöta marxisterna?

Källförteckning

Hitler, A. (2020). Min kamp (första upplagan s. 32-55). Greenpilled förlag

Titel:Självstudier i Min kamp – första delen Författad av:Lukas Lindgren Publicerad:2023-02-26 Uppdaterad:2023-02-26

Läs också: