1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Inte jäv att nämndeman vill förbjuda Motståndsrörelsen

RÄTTSOSÄKERHET. Nordiska motståndsrörelsens ledare dömdes tidigare i år för hets mot folkgrupp. En av nämndemännen var klart jävig – men, inte enligt Svea hovrätt.

Den 12 november höll Simon Lindberg ett tal under en demonstration i Stockholm under parollen ”Stoppa främlingsinvasionen!”. Talet avslutade Lindberg med att utropa ”Hell seger” samtidigt som han höjde en knuten hand upp i luften. Åklagaren gjorde bland annat den fantasifulla tolkningen att detta skulle vara nedvärderande mot utomnordiska människor. Tingsrätten höll med och dömde Lindberg till villkorlig dom och böter.

Efter att domen föll uppdagades det att en av nämndemännen, miljöpartisten Ray Zegarra, drygt två veckor innan rättegången på Facebook kommenterade en aktion av Nordiska motståndsrörelsens i centrala Stockholm:

”Vidriga nazister! Dem är en samhällsfara! Vi borde förbjuda dem, som man gjorde i Finland. Eller ska vi låta de växa tills de blir lika stora som innan andra världskriget? Yttrandefrihet betyder inte vi behöver tolerera hatgrupper!”

Zegarra menar alltså att Nordiska motståndsrörelsen ska förbjudas och i förlängningen att allt som yttras av dess företrädare ska vara förbjudet. Med denna inställning tog han plats som nämndeman i målet för att avgöra om Simon Lindbergs välkomnande av den egna organisationens seger skulle falla inom ramarna för yttrandefriheten eller inte.

Då detta är en klar jävsituation ansökte Lindberg via sitt ombud att domen skulle ogiltigförklaras och att ärendet skulle tas upp på nytt av Stockholms tingsrätt. Svea hovrätt avslår ansökan med följande motivering:

”Detta måste enligt hovrättens mening närmast ses som ett rättspolitiskt ställningstagande beträffande organisationer av den här typen i allmänhet. Det ger däremot inte intryck av att nämndemannen skulle haft en förutfattad mening om de sakförhållanden eller den bevisning som skulle bedömas i målet. Inte heller har något framkommit som tyder på att nämndemannen skulle haft ett direkt intresse av utgången i målet.”

Detta beslut kan inte överklagas innan hovrätten gjort sin bedömning av målet vilket kommer att ske senare i år.

Titel:Inte jäv att nämndeman vill förbjuda Motståndsrörelsen Författad av:Redaktionen Publicerad:2018-02-23 Uppdaterad:2020-03-29

Läs också: