1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Riksdagsvalet: Intervju med Robert Eklund

Riksrådsmedlemmen Robert Eklund blir intervjuad med anledning av hans kandidatur i riksdagsvalet.

Hej Robert! Kan du ge läsarna en introduktion om vem du är som person?

I hjärta och själ är jag först och främst norrbottning, med allt vad det innebär. Jag har en ganska god blandning mellan optimistisk livsglädje och pessimistisk cynism utan att något får ett permanent övertag. Jag tror starkt på principer även om mina kan starkt skilja sig från samhällets.

Vad har du för roll inom organisationen?

För närvarande har jag ett antal arbetsuppgifter inom organisationen. Jag är en del av riksrådet i Sverige. Jag är även samordnare för de olika nästena som finns inom landet, där jag tillsammans med nästescheferna arbetar med att verkställa de direktiv som Ledaren för fram. Jag har också uppgifter inom organisationens medieproduktion, närmare bestämt det som rör TV.

Eklund håller tal på 1 maj i Boden.

Hur kom du att finna nationalsocialismen och när började du engagera dig i nationella rörelser?

Ända sedan barnsben har jag haft en fascination för Tyskland och det Tredje riket. Så när den stora invandringsvågen i början av 90-talet drog in över landet så kom det nationalsocialistiska engagemanget ganska naturligt. Den första organisationen jag blev aktiv inom hette Riksfronten, där jag blev medlem 1994 eller 1995. Tyvärr så lades organisationen ned efter en kortare tid.

Du ställer ju upp i riksdagsvalet tillsammans med övriga medlemmar i riksledningen. Kan du berätta lite om de kärnfrågor ni vill belysa och varför dessa är så viktiga i detta val?

De hot som finns mot vårt folks överlevnad är större än någonsin. För att kunna säkerställa folkets överlevnad så kommer det att krävas radikala och revolutionära förändringar av vårt samhälle. Därav vår valslogan: ”Ett revolutionärt val”.

Hotet mot folket utgörs inte bara av den utomvästliga invandringen, vilken dock är det mest tydliga och akuta hot vi kan se idag.

Överstatliga organisationer som EU och NATO innebär redan idag ett klart och tydligt hot mot de nordiska folken genom att föra bort beslutsfattandet från de människor som berörs. Motståndsrörelsen är av den åsikten att politiska beslut skall fattas så nära folket det bara går. Medlemskapet inom EU ger även folkrikare länder på kontinenten en mycket stor fördel gentemot våra glesbefolkade länder, där man genom ”demokratisk majoritet” kan fatta beslut som är direkt skadliga mot våra länder. Att vägra underkastelse kan EU straffa hårt vilket vi har kunnat se i hur man behandlat Ungern och Polen.

Ett tredje tydligt hot mot Norden är givetvis den naturförstöring som vi utsätts för. Frågan är dock större än att bara beröra oss i Sverige och Norden, det är nämligen ett globalt problem.

Finns det utöver dessa någon, eller några, politiska frågor som du personligen brinner speciellt mycket för?

En av mina hjärtefrågor är den svenska skogen. Som norrbottning har skogen alltid varit en väldigt viktig del av mitt liv och även en stor del av min identitet. Den svenska rovdriften av vår skog har gjort det närmast omöjligt att hitta skogar som är naturliga. Endast ett fåtal procent av landets skogsareal är av typen ”naturskog” där människan inte har påverkat naturen på en lång tid. Urskog är i stort sett icke existerande i Sverige, de enda bestånden som finns kvar är i fjällvärlden. Att dessa finns kvar handlar dock inte om någon vilja att bevara det naturliga utan tack vare det enkla faktum att träden utgörs av snårig liten fjällbjörk. Från politikernas håll skryter man om att den svenska skogsarealen minsann har växt de senaste decennierna, vad man dock inte nämner är att dessa skogar består av en och samma trädart, planterade i långa raka led liknande en trädåker som endast finns där för att skördas.
Tack vare den enorma rovdrift på skogarna så har ett otal djurarter utrotats. En enorm naturförstöring har skett i jakt på vinster. Det måste upphöra!

För oss som är med i Näste 6 är det välkänt att det verkar finnas en koncentrering av nationalsocialister från Överkalix. Något som är lite förbryllande för en del, med tanke på ortens placering och storlek. Då du själv är en av bygdens söner, vet du varför det blev på det viset?

Överkalix är känd genom historien för att inhysa ogudaktigt och vilt folk. Och vad kan vara mer ogudaktigt i denna moderna värld än att viga sitt liv åt nationalsocialismen.

Varför ska man lägga en röst på Motståndsrörelsen istället för andra partier som utger sig för att vara invandringskritiska och påstår sig värna folkets intressen, som till exempel Sverigedemokraterna?

Att det krävs radikal förändring av den svenska politiken är nog de flesta ”invandringskritiker” ense om. Så därför är den mest logiska handlingen att välja det parti som förespråkar den mest radikala politiken.

Utöver att lägga en röst i valet, vad kan man göra för att bidra till Nordiska motståndsrörelsen?

Nordiska motståndsrörelsen bedriver politisk kamp 7 dagar i veckan, 365 dagar om året oavsett om det är valår eller inte.

Det bästa du som sympatisör kan göra är att engagera dig och själv börja göra skillnad. Om du inte har möjlighet till detta eller kanske inte vill vara politiskt aktiv så bör man åtminstone stödja organisationen med ekonomiska medel. Till skillnad från riksdagspartierna så bekostas inte vår verksamhet av skattemedel utan primärt av våra egna medlemmar. Mer pengar i vår kassa betyder att vi kan göra fler och bättre politiska aktioner.

När du inte bedriver politik eller revolutionär kamp, vad har du för fritidsintressen?

Som jag svarade på en av de tidigare frågorna så är den svenska skogen en av mina hjärtefrågor. En stor orsak till detta är givetvis mitt personliga intresse för att vistas ute i skog och mark. Det finns inget mer avkopplande än att vistas ute i naturen, i vart fall den lilla del av den som inte är förstörd av skogsbruket. Jag har även ett stort intresse för både jakt och fiske, även om det tyvärr har blivit lite mindre av detta de senaste åren.

Jag har även en faiblesse för teknik och IT. Jag har haft ”datanörderiet” i mig sedan mycket unga år och det är en låga som brinner starkt än i denna dag.

I sin favoritmiljö – naturen.

På tal om ditt intresse för teknik och IT, så har du ett återkommande inslag i Radio Nordfront vid namn Digitalt motstånd, där du ger lyssnarna matnyttiga tips och information på temat. Då nationella överlag är ganska hårt ansatta av fientligt sinnade individer och organisationer på internet, har du något tips på någon viktig säkerhetsåtgärd som alla borde göra för att känna sig mer trygga från angrepp i sitt IT-användande, men som kanske inte är uppenbart för dem som inte är insatta i ämnet?

Det enklaste tips jag kan ge är att man bör hålla sitt operativsystem och programvaror uppdaterade. Det gäller oavsett om din primära enhet är en telefon eller en dator. Gällande smarta telefoner så bör man byta enhet när den slutar få säkerhetsuppdateringar. När man köper nytt bör man investera i märken som Apple, Samsung eller Google, då dessa garanterar uppdateringar i minst 5 år.

I ditt TV-program Studio Bothnia så finns ett inslag som kallas Palt-TV, där du visar hur man tillagar norrländska maträtter. Har du någon favorit från det norrländska köket du kan tipsa läsarna att pröva på?

Det var en lätt fråga. Min favorit är ju givetvis palt. Det finns inget bättre att sätta tänderna i än en nykokt palt med mycket fläsk, både inuti och vid sidan om.

Under en inspelning av Studio Bothnia, med TV-kollegan Simon Holmqvist.

Har du några avslutande ord du vill hälsa läsarna om det kommande valet?

Möjligheten att på ”demokratisk” väg kunna vända den negativa trenden för det svenska folket minskar för var dag som går. Lägg din röst på det enda partiet som har för avsikt att rädda folket undan utrotning!

Titel:Riksdagsvalet: Intervju med Robert Eklund Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-09-02 Uppdaterad:2022-09-08

Läs också: