1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Varför ska du bojkotta Israel?

I denna ideologiska artikel förklaras varför alla människor i västvärlden borde bojkotta terrorstaten.

Här kan du ta del av en lista av varumärken och företag som Nordiska motståndsrörelsen anser att du ska bojkotta.

Krig

Den mänskliga kampen över att vara herrefolk på jorden drivs ibland till sin spets och en konflikt på liv och död startas. Krig avgörs alltid efter den starkes rätt. Styrkan utgörs av vapenmakt, ekonomiska förutsättningar för att maximera vapenmakten och diplomati för att få andra folk att hjälpa till i kriget. För att uppnå maximal potential av styrka krävs det att både den egna befolkningen och andra befolkningar ställer sig moraliskt positiva till kriget där den ena parten försöker vinna fördelar gentemot den andra. Den judiska staten Israel försöker nu vinna stödet för sina krigshandlingar.

Människor av europeisk börd offras

Dagens Europa har på grund av migration förändrats till oigenkännlighet. Många européer och svenskar känner sig inte hemma i sina egna länder längre. Denna migration har uppstått som en konsekvens av främst Västerlandets historiska stöd till Israel. Genom sin makt i främst USA har europeiska ättlingar tvingats skatta och offra blod för att främja den sionistiska staten Israels geo-politiska ambitioner.

Propagandamässigt skapade sionisterna en acceptans för att islam skulle bekämpas med vapenmakt runtom i världen. Detta var en dimridå då det inte spelar någon roll om folken är muslimer eller inte eftersom syftet är att utöka det judiska livsutrymmet.

I nästa steg skapade sionisterna en medveten politik för att ta emot migranterna som skapades under krigen till Europa. Som Judiska Centralrådets förra ordförande var Lena Posner-Körösi demokratiskt vald att representera de judiska församlingarna i Sverige, hon är uttalad sionist. På frågan om Sverige tar emot för många flyktingar svarade Posner-Körösi: ”Nej, Sverige är stort och vi har resurserna.Judiska Centralrådets nuvarande ordförande Aron Verständig vill även han acceptera flyktingar till Sverige med motiveringen:

Låt mig börja med att konstatera att jag anser att en grundpelare i judisk etik är påbudet att älska främlingen, ”för ni har själva va­rit främlingar i Egyp­ten” (5 MB 10:19).

Judisk Krönika

Verständig själv har talat på sionistiska manifestationer och han argumenterar att det är antisemitism att påkalla att Israel är ett rasistiskt projekt. Tillsammans har dessa två varit ordförande under hela 2000-talet.

Självklart bistår Israel på sitt sätt. Som moraliskt slagträ mot de som opponerade sig mot detta vanvett användes förföljelserna mot judarna under andra världskriget av främst journalister från den mäktiga familjen Bonnier. Denna familj är av judisk börd och har flera gånger uttryckt sitt stöd för Israel.

Massinvandring

Politikernas moraliska hyckleri

Dagens liberala politiker i västerlandet ser moraliskt ned på den historiskt europeiska kolonialismen och hävdar att den nuvarande generationen har en arvsskuld för detta. Däremot framförs inte denna kritik av samma liberala politiker mot den judiska staten Israel. Vid den koloniala starten på 1800-talet visste man om att det redan bodde människor i Palestina som inte var judar. Därför erbjöds sionisterna mark i Uganda vilket avfärdades som ”negerstäpp” under en sionistisk konferens.

Sionisterna kräver att politiker i Sverige tar avstånd från Hamas handlingar mot israeler för att rättfärdiga deras bombningar mot civila, unga som gamla. De svenska politikerna bistår sionisterna i detta avseende. Vad svenska politiker medvetet väljer att inte lyfta fram är att sionisterna själva använde terror och politiska mord som arbetsmetod för att bilda sin stat, även mot europeiska människor. Efter andra världskriget tog segermakterna ut sin hämnd mot de tyska nationalsocialisterna genom att avrätta ledarna efter att de infört retroaktiva lagar. Förenta nationerna (FN) var segermakternas organisation för att dela upp världen mellan sig. De lovade en mer demokratisk ordning och att anfallskrig och etniska förföljelser skulle bestraffas.

Även detta var en dimridå, FN:s egna fredsmäklare i Palestina, Folke Bernadotte, mördades av judiska terrorister när han försökte lösa den koloniala konflikten. Blykulor blev Bernadottes lön för att ha förflyttat människor ur koncentrationsläger. Israel bildades genom att demokratiska USA hotade de andra medlemsländerna att rösta som de önskade. Sionisterna hade i förväg planerat vilka områden i Palestina de önskade att ta över från palestinierna och under det efterföljande kriget bedrev de etnisk rensning mot palestinierna år 1948.

Dessa metoder sågs aldrig som något riktigt förkastligt av sionisterna eller ledarna i väst, utan tvärtom så accepterades det att ledare och medlemmar i vissa fall blev premiärministrar eller presidenter. Hyckleriet är också totalt då västvärlden på endast två år dömde tyskar för krigsbrott samtidigt som man accepterade sionisternas snarlika metoder i Palestina.

Sedan Israels bildande har västvärldens politiker ständigt attackerat de människor inom landet som inte ställer upp på den nivå av demokrati, mänskliga rättigheter och antirasism som de önskar. Israel i sin tur har brutit mot de alla; judar tillåts inte gifta sig med icke-judar på israelisk mark, det genomförs DNA-tester för att undersöka om någon är jude, det sker temporär sterilisering av mörkhyade judar – allt parat med idéer från den judiska tron om att icke-judar är djur.

Förutom detta förespråkas det öppet från judiska politiker att armén skall begå krigsbrott mot civila, palestinier får inte gå på vissa gator eller bosätta sig var som helst. Deras hem konfiskeras av judiska bosättare med stöd av den israeliska staten för att de anser att de har en religiös rätt till landet. Judar attackerar medvetet både religiösa platser och utövare av den muslimska och kristna tron. Journalister har medvetet dödats och armén tillåter inte fri press i de områden de kontrollerar.

Trots all retorik om vikten av mänskliga rättigheter och antirasism så väljer Sverige att stödja Israel i FN samtidigt som de bombar ihjäl civila människor. Det är talande för vem som håller i taktpinnen när dessa politiker aggressivt attackerar deras eget folk för att ens ha snarlika idéer som de tillåter judarna ha i Israel. Världens länder anser i absolut majoritet att Israel skall upphöra med sitt anfall, trots denna demokratiska majoritet så kan USA medvetet blockera detta för FN är inte skapat efter demokratisk modell utan efter vem som var starkast efter andra världskriget. Den amerikanska presidenten vägrar också att sätta press på den judiska staten Israel när de bryter mot internationella lagar och regler.

Jag känner att idén om att ta bort militär hjälp till Israel för att de inte uppfyller vissa villkor är fullständigt skandalös.

Joe Biden

Nordiska motståndsrörelsen anser inte att det ligger i de nordiska människornas intresse att med våld och död rensa Gaza från palestinier. Inte för att vi har någon skyldighet gentemot andra folk, oskyldiga civila, humanitärt nödställda, vårt koloniala arv, idén om de mänskliga rättigheterna eller den demokratiska arbetsmetoden.

Nej, istället är det för att denna etniska rensning kommer, liksom de förra sionistiska attackerna på de arabiska och afrikanska nationerna, skapa en migrantvåg som kommer att leta sig till Europa och Norden. Att göra ett sådant ställningstagande som Sverige gör och samtidigt ta in dessa människor i landet med sionistiskt stöd från judar i Sverige kommer endast att leda till framtida konflikter mellan de nordiska folken och migranterna från Mellanöstern.

Dessutom är en försvagning av Israel och deras sionistiska allierade en första byggsten som krävs för att Nordens och världens folk skall kunna slita sig loss från de sionistiska bojorna som upprätthålls av sionisternas dolda ekonomiska makt och påtvingade moral hos värdbefolkningen.

Bojkotta Israel – undvik dessa företag och varumärken!

Bojkotta Israel för Norden och alla världens folks skull!

Att bojkotta Israeliska eller sionistiska produkter är en liten handling, det är samtidigt det minsta man kan begära. Genom att stödja bojkotten får den sionistiska staten lägre inkomster, men det är också ett moraliskt ställningstagande där du gör det som är rätt för att det är det rätta att göra. Väljer du samtidigt att påpeka för din omgivning att du bojkottar produkter från Israel och klaga till återförsäljare av dessa produkter blir den politiska handlingen ännu större och motståndet kan därmed spridas ytterligare. På sikt försvagas Israel moraliskt och ekonomiskt tills de inte längre anser sig som den starka parten och därmed kommer behöva upphöra med sina pågående handlingar.

En bojkott av Israel är den logiska handlingen för varje person i västerlandet. Det gäller såväl för alla demokratiska individer som värdesätter de mänskliga rättigheterna högst till öppna nationalsocialister som förespråkar gränser efter etnicitet!

Här kan du ta del av en lista av varumärken och företag som Nordiska motståndsrörelsen anser att du ska bojkotta.

Titel:Varför ska du bojkotta Israel? Författad av:Redaktionen Publicerad:2023-11-07 Uppdaterad:2023-12-22

Läs också: