1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Första rättegången någonsin mot motståndsrörelsen.se

Under den 7 och 8 oktober hölls huvudförhandlingar i Falu tingsrätt mot Hampus Maijala som var misstänkt för hets mot folkgrupp i egenskap av tidigare ansvarig utgivare för Motståndsrörelsen.se.

Den tidigare ansvarige utgivaren för motståndsrörelsen.se, Hampus Maijala, stod åtalad för 40 fall av hets mot folkgrupp och försvarades av Carl-Oscar Morgården. Motpart i rättegången var Justitiekanslern (JK) som agerade efter en anmälan från den folkfientliga föreningen Juridikfronten. JK företräddes av den ökände åklagaren Fredrik Ingblad som står som uppfinnare till det tydligt Orwellska begreppet tolkningsfakta.

Under de två dagarna som rättegången varade presenterade bägge sidorna sina sakframställningar, förhörde Maijala och kom med slutpläderingar inför den jury som brukligt fanns på plats då det rörde sig om ett åtal mot en grundlagsskyddad sida.

Under Fredrik Ingblads samtliga framföranden agerade han tämligen ohövligt och fick vid flera tillfällen tillsägelser från domaren. Han försökte dessutom hela tiden att tillskriva Motståndsrörelsen och Maijala åsikter som vi inte hyser eller på något vis gett uttryck för.

Försvarsadvokaten Carl-Oscar Morgården talade om att Sveriges yttrandefrihetsgrundlag måste värnas, att Europakonventionen tidigare uttalat att Sveriges lag om hets mot folkgrupp är allt för inskränkande och att juryn enligt regeringsformen hellre ska fria än fälla i fall som dessa.

De 40 åtalspunkterna berörde framför allt bilder, men också en del text och en ljudupptagning. Maijala erkände ett fåtal av åtalspunkterna, men förnekade flertalet.

Efter de bägge rättegångsdagarna kom juryn med utlåtandet att 13 av de 40 punkterna skulle frias, men att rätten ska gå vidare för att bedöma de 27 resterande. Åklagaren yrkade på sex månaders villkorlig dom och böter. Domen kommer senare under månaden.

Motståndsrörelsen.se har ställt några frågor till Hampus Maijala:

Hur tycker du att rättegången gick? Var det som du hade tänkt dig?

– Kort sagt tycker jag att rättegången gick bra. Denna rättegången var ju lite speciell då det även var med en jury som dömer, så det var lite annorlunda än de rättegångar man annars är van vid.

Vad tycker du om din försvarares insats?

– Jag tycker överlag att min försvarare gjorde ett väl utfört arbete.

Åklagaren var ju väldigt provokativ i sin utfrågning av dig, var det svårt att behärska sig?

– Nej, inte nämnvärt. Nu kände jag till att just denna åklagaren är väldigt provocerande redan på förhand och var därför förberedd på detta. I slutet av dagen så kan man också säga att jag fick lära mig mer om åklagaren än vad han fick lära sig om mig och då specifikt hans syn angående en viss högst moraliskt tvivelaktig fråga.

Berätta mer…?

– Med egen använd tolkningsfakta skulle jag vilja säga att han gick till visst försvar för pedofili.

Vad tänker du annars överlag gällande lagen om hets mot folkgrupp och de inskränkningar i yttrandefriheten som systemet försöker göra?

– Lagen om hets mot folkgrupp är en i grund och botten folkfientlig lag vars syfte är att tysta de som inte dansar efter systemets pipa. Det är därför väldigt viktigt att motarbeta systemet när de försöker flytta fram sina positioner om vad som ska innefattas i lagen. Om vi inte gör detta så riskerar vi på sikt att yttrandefriheten blir totalt urholkad – något som drabbar alla, vare sig man är nationalsocialist eller inte.

Kommer du skrämmas till tystnad om du blir dömd?

– Nej! Kampen dessa två dagar har förts i rättssalen och alldeles oavsett utfall, så kommer den fortsätta vidare obehindrat.

En mer utförlig och personlig rapport från rättegången kommer publiceras under lördagen här på motståndsrörelsen.se.

Titel:Första rättegången någonsin mot motståndsrörelsen.se Författad av:Redaktionen Publicerad:2021-10-08 Uppdaterad:2021-10-10

Läs också: