1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)

Nordiska motståndsrörelsen utmanar Alternativ för Sverige på debatt!

Vilket parti är det bästa för det svenska folkets intressen? En officiell inbjudan till debatt som också har skickats till Alternativ för Sverige.

23/7 skrev Nordiska motståndsrörelsens valkandidat i Örkelljunga, Marcus Hansson, en kommentar för Nordfront under rubriken Ljuger Alternativ för Sverige? Hansson tog bland annat fasta på att Alternativ för Sverige hävdar att de är det enda partiet som har ”aktiv återvandring på sitt program” och en ”heltäckande politik för att rädda det svenska folket”.

Alternativ för Sveriges retorik är i bästa fall vilseledande, i värsta fall direkt lögnaktig, varför Hansson i sin artikel föreslog en debatt mellan Nordiska motståndsrörelsen och Alternativ för Sverige för att reda ut denna och andra frågor.

Behov av att reda ut frågetecken

Nordiska motståndsrörelsen anser att det finns ett behov av att Alternativ för Sverige redogör för sina ståndpunkter där de är otydliga eller mångtydiga. Vi anser också att de har ett ansvar att klargöra vad de vill inför de nationella som avser att eventuellt rösta på dem eller på andra sätt lägger tid och resurser på dem.

Det finns nationella som menar att Alternativ för Sverige bara kommer att bli ett nytt Sverigedemokraterna och pekar på att de är otydliga i kärnfrågor som rör folkets och rasens överlevnad. Även Marcus Hansson pekar i sin artikel på detta och lyfter att partiets tilltänkta återvandringspolitik inte tycks vara baserad på etnisk grund.

Nordiska motståndsrörelsen utmanar Alternativ för Sverige

För att reda ut dessa frågor utmanar nu Nordiska motståndsrörelsen officiellt Alternativ för Sverige på debatt. Vi önskar som företrädare för Nordiska motståndsrörelsen ställa upp med Pär Öberg, chef över organisationens parlamentariska gren, och önskar att även Alternativ för Sverige kan ställa upp med en representativ företrädare som är högre upp i deras hierarki. Parterna gör upp sinsemellan om debatten ska ske i radioformat eller TV-format och vem som lämpar sig bäst som moderator.

Marcus Hansson har själv föreslagit sig själv att ordna upp detaljerna kring en debatt, varför vi även föreslår honom som moderator. Om Alternativ för Sverige känner att det skulle kännas bättre med någon av deras företrädare som moderator kan detta naturligtvis diskuteras. Det skulle även kunna vara en person som saknar kopplingar till vare sig Nordiska motståndsrörelsen eller Alternativ för Sverige.

Nordiska motståndsrörelsen lyfter fram tre ödesfrågor som vi vill diskutera:

Invandring och repatriering.
Baserar sig Alternativ för Sveriges återvandringspolitik på etnisk grund eller kommer man nöja sig med att skicka tillbaka de som ”belastar Sverige med kriminalitet, bidragsberoende och andra problem”. Om man företräder den andra linjen, innebär det att man kommer tillämpa ”öppen svenskhet” för alla de mängder rasfrämlingar som får stanna kvar?

Judiskt inflytande över västvärlden och globalt samt dess roll inom folkutbytet.
2015 uteslöts Alternativ för Sveriges partiledare och dåvarande SDU-förbundsordförande Gustav Kasselstrand från Sverigedemokraterna. Anledningen ska enligt SD ha varit ”extremistkopplingar” och ”tveksamheter kring var Kasselstrand står ideologiskt”.

Under sin tid på SDU skrev Gustav Kasselstrand och SDU:s förbundsordförande, William Hahne, en debattartikel med rubriken SD måste erkänna en palestinsk stat där man bland annat vänder sig mot att enskilda personer inom Sverigedemokraterna har en pro-israelisk agenda och har gett partiet en pro-Israelstämpel. Denna artikel togs emot väl av nationella.

Idag kan det emellertid tolkas som att de som uteslöts ur Sverigedemokraterna och senare startade Alternativ för Sverige inte längre vill diskutera denna fråga. Jeff Ahl, tredjenamnet på Alternativ för Sveriges riksdagslista, har till och med gått så långt att han i partiets namn avfärdat frågan helt då han skriver i en opinionsartikel på Samnytt att ”vi bryr oss lika lite om Israel/Palestina-konflikten som vi bryr oss om konflikten mellan Somaliland/Somalia” samt att Alternativ för Sverige istället ”lägger allt fokus på att bekämpa islamismen och islams utbredning i Sverige”. Samme Jeff Ahl skriver även i en Twitter-diskussion tillsammans med judinnan Katerina Janouch, att det är att ”gå globalisternas ärenden” när man tar upp det judiska inflytandet, och beklagar sig över de som befinner sig i ett ”allt-är-judarnas-fel-träsk”. Var står Alternativ för Sverige egentligen i denna fråga? Varför tycks man ha svängt i Israel-frågan och anser man att kritik mot judiskt inflytande inte är relevant för kampen för vårt folks och vår ras överlevnad?

Reformism eller revolution.
Alternativ för Sveriges mål verkar vara att ta sig in i riksdagen, men vad händer sedan? Hur ska man få inflytande nog att genomföra omfattande förändringar samtidigt som man är ett parlamentariskt parti. Och hur ska Nordiska motståndsrörelsen lyckas genomföra en revolution? Dessa frågor ser vi också som något som bör debatteras.

Andra frågor.
Ifall Alternativ för Sverige har frågor som de från sitt håll vill debattera med Nordiska motståndsrörelsen så duckar inte vi debatt kring något ämne och kan acceptera minst lika många frågor till i debatten.

Nordiska motståndsrörelsen vågar ta debatten – vågar Alternativ för Sverige?

Alternativ för Sverige är ett parti som säger sig inte vara rädd för debatt och har därför valt att debattera med människor som inte har nationalistiska eller nationalkonservativa värderingar. Gustav Kasselstrand har bland annat debatterat med den libertarianske homofilen Alexander Bard. Inför förra valet skickade Gustav Kasselstrand ut en debattförfrågan till Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson där han bland annat säger att ”Åkesson konsekvent försökt undvika oss” men att Kasselstrand gärna tar debatten om vad han beskriver som de tre stora ödesfrågorna för Sverige: Att lämna den Europeiska Unionen, stoppa massinvandringen och inleda återvandringen. Kasselstrand ansåg då att Sverigedemokraterna inte gör tillräckligt i denna fråga, något som också stämmer in på Nordiska motståndsrörelsens invändningar gentemot Alternativ för Sverige. Kasselstrand avslutar sin förfrågan med följande ord:

Jag kommer ihåg 2010 på Almedalsveckan, innan SD kom in i riksdagen. Då sade ni till de andra partierna, som förtalade er eller undvek er, att vi vågar ta debatten – vågar ni? Jag säger samma sak till dig idag: Vi vågar ta debatten, vågar du?

Därför säger Nordiska motståndsrörelsen samma sak till Alternativ för Sverige: Vi vågar ta debatten – vågar ni?

Titel:Nordiska motståndsrörelsen utmanar Alternativ för Sverige på debatt! Författad av:Redaktionen Publicerad:2022-07-25 Uppdaterad:2022-07-26

Läs också: