1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Kampgrupp 203 startade tidigt på lördagsmorgonen med att sätta upp flertalet banderoller i Bohuslän. Man åkte senare vidare mot Kungshamn (Sotenäs kommun) där kampgruppen skulle hålla en offentlig flygbladsutdelning. Man ställde upp sig vid två igångar till en mataffär och drog igång; det delades ut information om Nordiska motståndsrörelsen politik. Trots att det inte var jättemycket folk i rörelse så delades det ändå ut mycket flygblad och några intressanta diskussioner fortlöpte. Bland annat en med äldre fransk kvinna som jobbade som domare i hovrätten. Kvinnan höll med om det mesta som stod på flygbladen förutom att skicka hem folk på raslig grund. Hon ansåg att det inte finns några raser, trots att hon höll med om skillnader mellan de olika folken. En annan yngre man som hade sin rasblandade son med sig skulle leka tuff (medveten om att han var säker i och med sin sons närvaro) genom att ta emot två flygblad för att sedan gå och slänga båda i soptunnan och gorma om att aktivisterna
Näste 2
Två aktivister och en medlem ur Näste 8 bedrev varierande basaktivism både centralt och i utkanter av Örebro under natten mellan 21-22 april. Det sattes upp plakat, affischer, en stor mängd klistermärken och en banderoll. Plakattekniken jobbades det extra på denna gång. Ett par störningsmoment förekom under aktiviteten. En undersysselsatt individ agerade ”privatspanare” från bil och visade omotiverat stort intresse över vad tre personer gjorde vid ett gymnasieskolområde. Situationen övergick snart till omvänt spaningsläge. Den undersysselsatte åkte därifrån efter att ha gått på en liten taktisk fint. I ett för övrigt mest sovande ytterområde passerade ett gäng ungdomar gående en bit från pågående affischering. Troligen var det de som sedan hade vänt tillbaka och rivit isär affischen. Skadan blev reparerad. Samma gäng sågs också på längre håll från en annan affischeringsplats. En dold väntan på om de skulle våga göra en repris där gav inget. Någon tillrättavisning blev alltså inte aktue
Näste 8
Kamparbetet började redan natten till den 20:e då personer från både kampavdelningen och medlemsavdelningen begav sig ut för att affischera, spraya elskåp och sätta upp banderoller i Skåne och Blekinge. På lördagen begav sig medlemsgruppen till Höörs kommun för en friluftsaktivitet. Platsen vald för den här gången var Dagstorpssjön. Gruppen stannade på en av rastplatserna för att äta och dricka. Efter måltiden tränades de som inte var tillräckligt bra på att göra upp eld av de som kunde. Försiktighetsåtgärder togs för att inte börja en skogsbrand, d.v.s. en motsatt filosofi jämfört med rasfrämlingsmarodörerna. Kampgruppen åkte under lördagen till Stortorget i centrala Helsingborg. Där hölls ett kort tal för helsingborgarna där talaren varnade om stadens ökande förfall. Talarens uppfattning om de rådande förhållandena i staden blev stärkt då två personer blev ihjälskjutna samma dag bara några kilometer från där han höll tal. Förutom flygbladsutdelning där EU-valet och Nordiska motstånds
Näste 3
Onsdagen den 10 april genomförde sex medlemmar i Näste 8 en lyckad propagandaaktion i stadsdelen Ekholmen i Linköping. 800 flygblad delades ut till hushållen och en stor mängd klistermärken och affischer sattes upp. En boende i området sökte upp kamraterna med ett flygblad i handen. De gissade att han skulle uttrycka kritik, men istället tackade han för flygbladet, sa att han stödde Motståndsrörelsens arbete och lovade att komma på demonstrationen den 1 maj. Gruppen satte också upp två banderoller – en på en gångbro i Ekholmen och en annan på viltstängslet längs E4 vid norra infarten till staden.
Näste 8