1. Motståndsrörelsen - Sedan 1997

Nordiska motståndsrörelsen .se

  • Genom att besöka vår webbsida godkänner du delar av vår Datapolicy
  • Ja, det är ok
  • Nej, jag godkänner inte den
  • Jag vill läsa mer
  • Jag bryr mig inte (Ja)
Onsdagen den 10 april genomförde sex medlemmar i Näste 8 en lyckad propagandaaktion i stadsdelen Ekholmen i Linköping. 800 flygblad delades ut till hushållen och en stor mängd klistermärken och affischer sattes upp. En boende i området sökte upp kamraterna med ett flygblad i handen. De gissade att han skulle uttrycka kritik, men istället tackade han för flygbladet, sa att han stödde Motståndsrörelsens arbete och lovade att komma på demonstrationen den 1 maj. Gruppen satte också upp två banderoller – en på en gångbro i Ekholmen och en annan på viltstängslet längs E4 vid norra infarten till staden.
Näste 8
Ett flertal aktivister sprayade, klibbade och satte upp banderoller med radikala budskap i och runt om Enköping. En väktarbil surrade runt och letade efter aktivisterna utan någon framgång. Efter ungefär tre timmar så valde aktivisterna att avsluta aktiviteten, då man hade uppnått en bra mängd propaganda i staden. Något som även speglades av de artiklar som dök upp dagen efter i lokalmedia. Nattaktiviteten följdes upp med en offentlig aktivitet den 2 mars, då Näste 1 intog staden under dagtid för att mana Enköpingsborna till kamp för sitt folk och för en ljusare framtid. Enköping var lite sömnigt av sig den här dagen, men i och med att Nordiska motståndsrörelsen anlände började stan att vakna till liv. Responsen var blandad, där den äldre delen av befolkningen verkade ha en mer negativ respons samtidigt som den yngre populationen hade en mer positiv syn på budskapet. Trots vissa människors stöddiga attityd och avsaknad av uppfostran så gick aktiviteten lugnt till.  Bra diskussioner hö
Aktivism